Tarih :28.02.2014
Süleyman Demirel Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel Alıyor.

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL

(657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Peısonel Calıstınlmasna İçkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek-2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre; Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri merkez bütçeden karşılanmak üzere, 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

SIRA Nu. UNVANI BİRİMİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

1 HEMŞİRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 4 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik, EbelikHemşirelık, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak.

2 HEMŞİRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 6 Ortaeğitim kurumlarının Hemşirelik. EbelikHemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak. En az bir yıl ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlannda çalışmış olduğunu belgelendirmek

3 HEMŞİRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 20 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetten, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

4 HEMŞİRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 3 - Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. -Yeni doğan yoğun bakım servisinde en az bir yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

5 HEMŞİRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 5 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetten, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. -Yoğun bakım ünitelerinde en az bir yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

6 HEMŞİRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 5 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. -Amelyathane ünitelerinde en az bir yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek

1) Başvuıu yapacak adaylarda yukanda belirtilen şartlar ite 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki qenel şarlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

a) TC. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isteyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikâp, rüşvet hırsızlık dotendıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kaııştınra, edimin ifasına fesat kanstrma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahkum olmamak

d) Enkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş İse muvazzaf askeılik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Devlet Memuılaıı Kanununun 53 öncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykın hareket etmesi nedeniyle kLiıumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar harç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli peısonel pozisyonlannda istihdam edilemezler.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 inci maddesindeki yaş şartını taşımak

3) 2012 KPSS (B) grubu snavtardan usare mezunları için KPSSP3, ortaöğretim mezunlan için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı aimyor olmak.

5) Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamalan yapılmış ise atamalan iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İSTENEN BELGELER

1) Öğrenim belgesi fotokopisi

2) 2012 KPSS (B) sınav sonuç belgesi fotokopisi

3) Başvuru formu

4) Mesleki tecrübe istenilen pozisyonlar için tecrübesini belirten belge

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayteıın Süleyman Demirel Ünrversrtesi internet sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu, ilanda belirtilen bınmı, unvanı ve atalardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukanda istenilen belgeler ile birlikle (onaylı veya aslı görülmek şartıyte fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Peısonel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yaptecaktır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yacJdığı takdirde her iki başvuru da geçersiz saytecaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması hainde takip eden iş rjününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıratemasıyla atanmaya hak kazanan aoaylann isim listeleri, işe başlamalan için gerekli evraklar ile evraklann teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecekti Her kadro için 1 (bir) yedek belirlenecektir Asıi kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan salan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan yerleştirme yapılacaktı. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, aynca tebligat yapılmayacaktır. 

Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Kitaplarım sadece 1 günde elime ulaştı , her şeyiyle mükemmel. Emeği geçen herkese teşekür ederim.
TUĞÇE TOKAT
04.10.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
300 400 sayfalık kitabı ve konuları 53 sayfaya sığdırdığınız için emeği geçen herkesden Allah razı olsun çok teşekkür ederim ve gönül rahatlığıyla herkese tavsiye ederim 😊😊
Ercan Arvas
02.10.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bi günde geldi ve kitap çok güzel ben hayatımda bukadar hızlı bukadar etkileyici ve kocamann bi kitap görmemiştim insanın çalışası geliyor kitaba baktıkca inşallah faydasını görürüm sınava bir ay kala emeği geçen herkese teşekkür ederim emeğinize sağlık
Şeyda
07.09.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Site güvenilirliği, kitapların muhteşemliği, konu anlatımı... Her şeyiyle mükemmel. Almak isteyenler tereddüt etmesinler. Emeği geçen herkese teşekkürler
Berra
16.08.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeği geçen herkesin ellerine sağlık çok çok teşekkür ederiz bize böyle güzel bir kaynak hazırladıkları için iyi akşamlar, iyi çalışmalar.
DUYGU D.
19.07.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çarşaf boy kpss gkgy kitabinizi aldim cok memnunum gercekten.gecmis senelerin guncel bilgileri de cok iyi hir sekilde verilmis.2018 güncellerinin son halini siteden indirebiliceğim yazıyor ancak bi problem var sanırım indiremiyorum.Neden böyle? Yardimci olur musunuz.
Esra seyhan
15.07.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitap özetleri çok güzel emeğinize ve elinize sağlık gerçi yeni çalişmaya başladım ama inşallah yetiştiririm
Sevda
11.07.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arada pratik tüyolar filan da var çok beğendim. Öz anlatılmış her şey.
Ali Can
25.06.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çarşaf boy genel kültür notları ve Türkçe notlarini sipariş vermiştim.Bugun kargom geldi içinde fazladan genel kültür yaprak testi görünce şaşırdım üzerinde hediyemizdir başarılar notunu görünce çok mutlu oldum çok incesiniz notlar çok güzel çalıştıkça daha iyi anlarım ve yorumlarimi yazarim insaallah teşekkür ederim.
Adalet
03.05.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 önce sipariş verdim bugün elime ulaştı tam istediğim gibi bir kitap Allah razı olsun cok mutlu ettiniz beni hediyeniz icin de ayrıca teşekkür ediyorum 🤗
Nurgül
26.04.2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: - 4559