Tarih :16.03.2016
KPSS'ye Nasıl Başvuru Yapılır

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin

http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvurular, 17-31 Mart 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (-) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (--) adaylar; başvuru

işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar ile sistemde

mevcut eğitim bilgisinde düzeltme/değişiklik olan adaylar başvuru işlemlerini bir başvuru merkezinden

yapacaklardır.

- Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından

reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

-- Eğitim bilgisi: Daha önce yapılan ÖSYM sınavlarına başvuru yapmış adayların eğitim bilgileri ÖSYM

sisteminde bulunmaktadır. Eğitim bilgileri alanında yapılacak tüm bilgi girişleri resmi belgeye dayalı olduğundan

eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adayların, eğitim bilgilerini gösterir resmi belgelerinin onaylı bir örneğini

yanlarında bulundurmaları ve belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri

gerekmektedir. Bu belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde

saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezlerince ÖSYM’ye gönderilecektir. Bunun dışında

başvuru merkezlerine herhangi bir belge (sağlık raporu vb.) teslim edilmeyecektir.

DİKKAT! Başvuru merkezlerince eğitim bilgilerinde yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı olarak başvuru

işlemi aşamasında yapılır. Başvuru işlemi yapıldıktan sonra bu bilgilerde ekleme/değişiklik/düzeltme yapılmaz.

Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri, öğrenim durumuna ilişkin bilgi ve belgeler işleme alınmaz.

Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet

sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

4

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 1 Nisan 2016 tarihinde mesai saati

bitiminde; ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme

yapacak olan adaylar için 1 Nisan 2016 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

DİKKAT: Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları

tamamlanmamış olacağından başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bu adayların bina/salon atamaları

yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri

tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru

merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer

alacaktır.

Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapacak adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri

yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

 Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

 Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk

damga basılı olmalı, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası

bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince

kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (elle veya

daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş

pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması

gerekmektedir.

 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için

bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık raporlarının bir örneği, engellerine ilişkin öz

geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel

Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezine teslim

edilmeyecek aday tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)

 ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde

(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim

durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği (Başvuruda, adayın eğitim bilgilerini gösterir

belgesi başvuru merkezi görevlisi tarafından kontrol edilerek adayın başvurusu alınacaktır. Bu

belgesi yanında bulunmayan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Eğitim bilgileri

alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge başvuru merkezlerinde teslim alınacağından

adaylar bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Belgenin aslı ve onaysız bir

fotokopisinin adayın yanında olduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını

inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı örnek belge başvuru merkezi görevlisi

tarafından teslim alınacaktır. Belgelerin asılları başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir.)

Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte Merkezimiz kayıtlarında

geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır

(Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (-) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem

tarafından engellenmektedir.). Bu kural nedeniyle başvuruda fotoğrafı yeniden çekilemeyen adaylardan

fotoğrafının değişmesini talep edenler, bu taleplerini, başvurularını tamamladıktan sonra Genel Amaçlı Dilekçe

örneği, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti, son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ve varsa

fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten belge ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi

tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM’ye başvuruda bulunacaklardır (Süre hesabında ÖSYM evrak

kaydı esas alınır. Süre tamamlandıktan sonra ÖSYM’ye ulaşan belgeler işleme alınmaz.). Adayın talebi, ÖSYM

tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf değişikliği ÖSYM tarafından belirtilen tarihler arasında ÖSYM

Sınav Koordinatörlüklerinden gerçekleştirilecektir.

Web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde

cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat

etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi

görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından

kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz

sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını

elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı 2016-KPSS Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi

kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi özenle kontrol edecek, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer

bilgileri doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri verecektir. Fotoğrafı

uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenecektir.

5

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya

çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Onaylanmış, fotoğraflı belge

aday tarafından alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında adaya gerekli olabileceğinden saklanmalıdır.

DİKKAT: BU AŞAMADA BAŞVURUNUZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin doğruluğunu

kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay kodunu girdikten sonra

başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir. Onay kodu girilmeyen başvurularda başvuru bilgileri

sisteme kaydedilmiş olmayacağından geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.

Sınav ücretini yatırarak başvurunuzu tamamladıktan sonra başvurunuzu başvuru tarihleri içinde

https://ais.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin

dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

Belgede yer alan şifre adayın geçici şifresidir. Aday bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden

değiştirmelidir. Şifre daha sonraki işlemlerde de gerekeceğinden unutulmamalı, kimseye verilmemeli, hiç kimse

ile paylaşılmadan özenle saklanmalıdır.

Tutuklu/hükümlü olan adaylar başvurularını, kendileri için oluşturulan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

İnternetle bireysel başvurular

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri

Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki

açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet

aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

DİKKAT: Başvurunun yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.”

açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir

dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması

gerekmektedir.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde sağlık bilgisi

bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi

Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel

durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvurular

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olmayan adaylardan, başvuruların yapılacağı tarihler arasında

eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine

gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını aşağıdaki şekilde yapacaklardır. Posta yolu ile başvuru

alınmayacaktır.

Bu adaylar, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak sınavlara Ankara’da girecekler ve sınava sadece pasaportları ile

kabul edileceklerdir. Bu adaylar için sınavda pasaport dışında bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.

1) MERNİS’te Y.U. numarası bulunmayanlar, YU Numarası alacaklardır.

2) Yurt dışından başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Çağrı Merkezi’ni başvuru süresi içerisinde bir

yurt dışı telefon numarasından arayarak sınava yurt dışından başvuracaklarını bildireceklerdir. Çağrı

Merkezi Personeli ilgili adayın sınava yurt dışından başvuru yapacağını kayıt edecektir.

3) Adaylar, T.C Kimlik / YU Numarası ve şifresiyle AİS’e giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme

kaydedeceklerdir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar ÖSYM’nin Çağrı Merkezinden

şifrelerini edineceklerdir.

4) Başvuru işlemini yapan adaylar sınav ücretini, başvuru süresi ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk

gün saat 23.59’a kadar www.osym.gov.tr internet adresinde bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi

kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

5) Adaylar, başvuru süresi içinde başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinerek sınavın diğer

aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.

6

6) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar; fotoğraf alanını boş

bırakacaklardır. Ayrıca; adaylar, eğitim bilgileri alanında güncelleme /ekleme yapabileceklerdir.

7) Sınav ücretini yatırarak sınava başvurularını tamamlayan 6. maddede belirtilen adaylar, sınav

tarihinden önceki son resmi iş günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav

Koordinatörlüğüne (Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No:2 Yukarı Öveçler-ANKARA) aşağıdaki

belgelerle birlikte şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamlayacaklar ve Sınava Giriş Belgelerini

edinebileceklerdir. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayların başvurusu tamamlanmamış olacaktır.

Başvurusu tamamlanmayan adaylar, Sınava Giriş Belgesi edinemeyeceklerdir.

a) Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi

b) Başvuru tarihinde yurt dışında bulunduğunu belirten resmî bir belge (pasaportun aslı ve

pasaport giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfanın onaylı bir örneği)

c) Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği (eğitim

durumunda herhangi bir güncelleme/ekleme yapılmış ise)

8) Yukarıda belirtilen belgeler, başvuru merkezi görevlisince kontrol edilecektir. Adayın geçerli bir

fotoğrafı bulunmaması durumunda fotoğrafı çekilecek, eğitim bilgisindeki aday beyanı eğitim bilgilerini

gösterir belge doğrultusunda BM görevlisi tarafından sistemde onaylanacaktır.

9) Pasaportundaki giriş-çıkış tarihleri doğrultusunda yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresini

içermediği tespit edilenlerin (başvuru yaparak sınav ücretini yatırmış olsalar bile) başvuruları kabul

edilmeyecektir (Pasaportunda giriş-çıkış tarihi belirtilmeyenler için e-devletten alınan belgeler, belge

doğrulama adresinden kontrol edilerek kabul edilebilir.).

10) Belgelerinde eksiklik/ tutarsızlık olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için bu

işlemler yapılmayacak, bu durumdaki adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Belgelerinde eksiklik/ tutarsızlık olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar sınava

alınmayacaklardır. Bu adayların başvuru kayıt bilgileri sistemden silinecektir.

11) Başvuru merkezi görevlisince adayın pasaportu incelemeden hemen sonra adaya geri verilecek, diğer

belgeler teslim alınacaktır.

12) 6. madde kapsamında olmayan ve başvurusunu yurtdışında AİS üzerinden yapan adaylar, yurtiçinden

bireysel başvuru yapan adaylar gibi işlem yapacaktır.

Yurt dışından başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde sağlık bilgisi bulunmayanların

veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday

Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten

dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi için KPSS Lisans Kılavuzunu İndirmek İçin Tıklayınız...

 

Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
SAYISALCI BİRİ OLARAK,KONU ANLATIMI VE ÖRNEKLERLE ANLATIMLARDAN ÇOK YARARLANDIM.PRATİK OLMAKLA BİRLİKTE ÖNEMLİ NÜANSLAR İYİ AÇIKLANMIŞ. Türkçe ile ilgili eksikleri gidermede çok başarılı bir çalışma olmuş
n11.com üyesi
15.04.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adı gibi çarşaf boy gerçekten :) Renklendirmeleri vs herşeyiyle ilgi çekici olmuş.
n11.com üyesi
15.04.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genel Kültür, Eğitim bilimleri hatta güncel bilgiler kitabnıda aldım. Ürün gerçekten çok güzel, 1 üniteyi tek bir sayfada görmek müthiş bişey. Zamandan tasarruf yapılıyor daha çok test çözme süresi ayırabiliyorsunuz. Emeği geçenlere teşekkür ederim.
Taha
12.04.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ürün gerçekten çok kaliteli kuşe kağıda baskılı.ve tüm konuları birarada görmek çok güzel insanın zevkle çalışmasını sağlıyor.ürünün diğer dersler için hazırlanan çarşaf boy notlarını da almayı düşünüyorum.gece sipariş verdim sabah elimdeydi bu harika oldu.
Özlem A.
12.04.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ürünü cidden çok begendim. oturup bütün bu bilgileri tek tek not halinde kısa tekrar yapmak için kendim çıkartıcaktım.güncel olması da beni sevindirdi.bütün herşeyi bir arada görmek görsel hafıza açısından da iyi oldu.tşkler..
n11.com üyesi
12.04.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gerçekten çok beğendim çalışırken insan hiç sıkılmıyor. Konuları süper anlatmış Allah razı olsun. İnşallah faydası olur.
Görkem
10.04.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teşekkür etsem yetersiz kalır. Emek harcanmış ve kaliteli basılmış. Kitap setleri almaktansa sadece bu notların alınması daha mantıklı gibi.
Üzeyir
10.04.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ürün tam anlatıldığı gibi hatta daha fazla güzel öneririm sizlere baskı kalitesi on numara
ersin
08.04.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teşekkür ederim. Dün sipariş verdim, bugün geldi. Hemen inceledim. Çok güzel hazırlanmış ve kaliteli baskısı var. Sınava hazırlanmaya geç kalanlar için kurtarıcı bir kaynak. Tekrar yapmak isteyen arkadaşlar için de başucu olacaktır.
emre
08.04.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kargo 2 günde elime ulaştı bunun için tsk ederim. GK GY A3 boyutu renklendirme olarak gayet memnun edici.türkçe için kelimeler Kifayetsiz fakat güncel kitabı beklentimin altında kaldı. Renksiz ve defter boyutu olması hayal kirikligiydi benim için.. genele bakarsak verdiğim para helal hoş olsun..
Simsek
08.04.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 91-100 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: KPSS ye Başvuru Şartları KPSS Sınavı başvuru - 7152