Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -1221 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -1219 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -1123 05.12.2015
- Şemosfer -2521 27.09.2013
- Troposfer -2402 27.09.2013
- Traverten -2435 27.09.2013
- Traverten -2478 27.09.2013
- Toprak Haritaları -2675 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -2528 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -2689 27.09.2013
- Termik Ekvator -2636 27.09.2013
- Termik Basınç -2335 27.09.2013
- Tepe -2522 27.09.2013
- Tektonik Göller -2662 27.09.2013
- Tundra -2433 27.09.2013
- Taraça -2606 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -2468 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -2532 27.09.2013
- Stratosfer -2440 27.09.2013
- Step -2489 27.09.2013
- Siyenit -2571 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -2728 27.09.2013
- Sirk buzulu -2460 27.09.2013
- Sırt -2773 27.09.2013
- Sıcaklık -2503 27.09.2013
- Tebeşir -2367 27.09.2013
- Yerel Saat -2552 27.09.2013
- Takke buzulu -2571 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -2696 27.09.2013
- Zoocoğrafya-3036 27.09.2013
- Yükseklik -2537 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -2735 27.09.2013
- Yöre -2514 27.09.2013
- Yıldız -2549 27.09.2013
- Yayla -2471 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -2286 27.09.2013
- Yamaç -2493 27.09.2013
- Yağış -2472 27.09.2013
- Uvala -2619 27.09.2013
- Tsunami -2734 27.09.2013
- Yoğunlaşma -2543 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -2768 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -2391 27.09.2013
- Vadi -2246 27.09.2013
- Vadi buzulu -2341 27.09.2013
- Volkan Konisi -2509 27.09.2013
- Volkanik Göller -3145 27.09.2013
- Volkanik Tüf -2571 27.09.2013
- Volkanizma -2608 27.09.2013
- Volkan Bacası -2710 27.09.2013
- Matematik Konum -2619 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -2796 27.09.2013
- Menderes -2333 27.09.2013
- Mermer -2423 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -2573 27.09.2013
- Mezra -2274 27.09.2013
- Mistral -2297 27.09.2013
- Narenciye -2397 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -2547 27.09.2013
- Nebula Teorisi -2634 27.09.2013
- Nefometre -2471 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -2803 27.09.2013
- Manto -2745 27.09.2013
- Muson Ormanları -2790 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -2384 27.09.2013
- Mağara -2368 27.09.2013
- Litosfer -2383 27.09.2013
- Lejant -2279 27.09.2013
- Lapya -2714 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -2558 27.09.2013
- Kumullar -2522 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -2663 27.09.2013
- Kumsal -2504 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -2476 27.09.2013
- Krivetz-2259 27.09.2013
- Neozoik Zaman -2457 27.09.2013
- Otlak -2263 27.09.2013
- Kroki -2436 27.09.2013
- Polye -2611 27.09.2013
- Seki (Taraça) -2583 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -2472 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -2332 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -2381 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -3123 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -2598 27.09.2013
- Rüzgar -2577 27.09.2013
- Poyraz -2473 27.09.2013
- Perihel -2233 27.09.2013
- Peneplen -2595 27.09.2013
- Plato -2437 27.09.2013
- Plan -2525 27.09.2013
- Peribacası -2296 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -2437 27.09.2013
- Nüfus -2519 27.09.2013
- Projeksiyon -2339 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -2490 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -2257 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -2790 27.09.2013
- Obruk -2797 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -2301 27.09.2013
- Okyanus -2039 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -2479 27.09.2013
- Özel Konum -2302 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -2318 27.09.2013
- Örtü buzulu -2568 27.09.2013
- Heyelan -2669 27.09.2013
- Göçler -2231 27.09.2013
- Grafik Ölçek -2266 27.09.2013
- Granit -2607 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -2507 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -2565 27.09.2013
- Harita -2566 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -2666 27.09.2013
- Harita Ölçeği -2254 27.09.2013
- Gnays -2428 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -3023 27.09.2013
- Işıma -2267 27.09.2013
- İç Deniz -2154 27.09.2013
- Erime Dolini -2464 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -2534 27.09.2013
- Gel – Git -2594 27.09.2013
- Gayzer -2387 27.09.2013
- Galeri Ormanları -2213 27.09.2013
- Fosil -2345 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -2704 27.09.2013
- Filat -2141 27.09.2013
- Fay aynası -2412 27.09.2013
- Fay açısı -2500 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -2827 27.09.2013
- Etezien -2274 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -2427 27.09.2013
- Eş Aralık -2257 27.09.2013
- Kaynak -2313 27.09.2013
- İklim -2606 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -2574 27.09.2013
- Kırağı -2369 27.09.2013
- İlkel Zaman -2358 27.09.2013
- Karayel -2620 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -2640 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -2570 27.09.2013
- Kıta Yamacı -2567 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -3558 27.09.2013
- Kıta Platformu -2633 27.09.2013
- Kıta -2256 27.09.2013
- Kırç -2128 27.09.2013
- Kömür -2785 27.09.2013
- Kesir Ölçek -2440 27.09.2013
- Kenar Deniz -2180 27.09.2013
- Karstik Göller -2375 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -2513 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -2580 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -2446 27.09.2013
- Kırgıbayır -2507 27.09.2013
- Kapalı Havza -2381 27.09.2013
- İzobath eğrisi -2291 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -2335 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -3423 27.09.2013
- İyonosfer -2253 27.09.2013
- Jeosenklinal -2374 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -2741 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -2498 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -2379 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -2908 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -3022 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -2526 27.09.2013
- Bazalt -2650 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -2307 27.09.2013
- Boğaz-2456 27.09.2013
- Bora -2319 27.09.2013
- Basınç -2356 27.09.2013
- Boylam -2116 27.09.2013
- Boyun -2366 27.09.2013
- Bozkır -2507 27.09.2013
- Buharlaşma -2479 27.09.2013
- Buzul Gölleri -2407 27.09.2013
- Barograf -2675 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -2140 27.09.2013
- Buz Dağı -2324 27.09.2013
- Aphel -2289 27.09.2013
- Ağıl -2613 27.09.2013
- Debi -2460 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -2140 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -2364 27.09.2013
- Alizeler -2248 27.09.2013
- Altimetre -2466 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -2464 27.09.2013
- Aneroid Barometre -2565 27.09.2013
- Bankiz -2210 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -2700 27.09.2013
- Artezyen -2838 27.09.2013
- Atmosfer -2830 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -2581 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -2798 27.09.2013
- Bağıl Nem -2346 27.09.2013
- Andezit -2367 27.09.2013
- Düden -2421 27.09.2013
- Erozyon -2632 27.09.2013
- Epirojenez -2826 27.09.2013
- Enlem -2344 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -2529 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -2226 27.09.2013
- Ekliptik-2418 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -2354 27.09.2013
- Dünya -2203 27.09.2013
- Coğrafi Konum -2535 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -2757 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -3165 27.09.2013
- Don Olayı -2637 27.09.2013
- Dolin -2554 27.09.2013
- Diyorit -2462 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -2472 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -2209 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -2641 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -2381 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -2712 27.09.2013
- Çekirdek -2493 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -2496 27.09.2013
- Çizgisel Hız -2506 27.09.2013
- Dalgalar -2304 27.09.2013
- Delta -2638 27.09.2013
- Deniz -2448 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -2585 27.09.2013
- Deprem -2414 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -2256 27.09.2013
- Çökme Dolini -2644 27.09.2013
- Açık Havza -2909 27.09.2013
- Afet Bölgesi-2361 27.09.2013
- Aile Planlaması-2756 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-2450 27.09.2013
- Art Bölge-2467 27.09.2013
- Asit Yağmuru-2389 27.09.2013
- Aspir-2816 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-2695 27.09.2013
- Aerosol-2772 27.09.2013
- Azot Döngüsü-2606 27.09.2013
- Açısal Hız -2464 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-2540 27.09.2013

 

237---591052