Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -2797 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -2790 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -2757 05.12.2015
- Şemosfer -2800 27.09.2013
- Troposfer -2785 27.09.2013
- Traverten -2792 27.09.2013
- Traverten -2744 27.09.2013
- Toprak Haritaları -2838 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -2907 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -2855 27.09.2013
- Termik Ekvator -2707 27.09.2013
- Termik Basınç -2804 27.09.2013
- Tepe -2788 27.09.2013
- Tektonik Göller -2757 27.09.2013
- Tundra -2693 27.09.2013
- Taraça -2835 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -2879 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -2791 27.09.2013
- Stratosfer -2811 27.09.2013
- Step -2740 27.09.2013
- Siyenit -2836 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -2693 27.09.2013
- Sirk buzulu -2690 27.09.2013
- Sırt -2799 27.09.2013
- Sıcaklık -2849 27.09.2013
- Tebeşir -2827 27.09.2013
- Yerel Saat -2764 27.09.2013
- Takke buzulu -2689 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -2942 27.09.2013
- Zoocoğrafya-2864 27.09.2013
- Yükseklik -2810 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -2895 27.09.2013
- Yöre -2800 27.09.2013
- Yıldız -2816 27.09.2013
- Yayla -2795 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -2841 27.09.2013
- Yamaç -2711 27.09.2013
- Yağış -2749 27.09.2013
- Uvala -2837 27.09.2013
- Tsunami -2848 27.09.2013
- Yoğunlaşma -2901 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -2738 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -2778 27.09.2013
- Vadi -2700 27.09.2013
- Vadi buzulu -2778 27.09.2013
- Volkan Konisi -2807 27.09.2013
- Volkanik Göller -2847 27.09.2013
- Volkanik Tüf -2757 27.09.2013
- Volkanizma -2768 27.09.2013
- Volkan Bacası -2776 27.09.2013
- Matematik Konum -2758 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -2829 27.09.2013
- Menderes -2754 27.09.2013
- Mermer -2813 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -2832 27.09.2013
- Mezra -2836 27.09.2013
- Mistral -2751 27.09.2013
- Narenciye -2829 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -2773 27.09.2013
- Nebula Teorisi -2865 27.09.2013
- Nefometre -2904 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -2849 27.09.2013
- Manto -2916 27.09.2013
- Muson Ormanları -2873 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -2806 27.09.2013
- Mağara -2762 27.09.2013
- Litosfer -2742 27.09.2013
- Lejant -2730 27.09.2013
- Lapya -2800 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -2833 27.09.2013
- Kumullar -2859 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -2781 27.09.2013
- Kumsal -2854 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -2856 27.09.2013
- Krivetz-2762 27.09.2013
- Neozoik Zaman -2704 27.09.2013
- Otlak -2607 27.09.2013
- Kroki -2825 27.09.2013
- Polye -2766 27.09.2013
- Seki (Taraça) -2965 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -2706 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -2803 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -2867 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -2854 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -2803 27.09.2013
- Rüzgar -2800 27.09.2013
- Poyraz -2803 27.09.2013
- Perihel -2766 27.09.2013
- Peneplen -2912 27.09.2013
- Plato -2753 27.09.2013
- Plan -2762 27.09.2013
- Peribacası -2891 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -2797 27.09.2013
- Nüfus -2840 27.09.2013
- Projeksiyon -2708 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -2807 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -2695 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -2798 27.09.2013
- Obruk -2843 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -2791 27.09.2013
- Okyanus -2808 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -2796 27.09.2013
- Özel Konum -2770 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -2763 27.09.2013
- Örtü buzulu -2659 27.09.2013
- Heyelan -2840 27.09.2013
- Göçler -2773 27.09.2013
- Grafik Ölçek -2682 27.09.2013
- Granit -2860 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -2831 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -2726 27.09.2013
- Harita -2789 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -2748 27.09.2013
- Harita Ölçeği -2729 27.09.2013
- Gnays -2767 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -2933 27.09.2013
- Işıma -2812 27.09.2013
- İç Deniz -2820 27.09.2013
- Erime Dolini -2760 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -2861 27.09.2013
- Gel – Git -2748 27.09.2013
- Gayzer -2868 27.09.2013
- Galeri Ormanları -2815 27.09.2013
- Fosil -2771 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -2740 27.09.2013
- Filat -2740 27.09.2013
- Fay aynası -2816 27.09.2013
- Fay açısı -2802 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -2842 27.09.2013
- Etezien -2742 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -2734 27.09.2013
- Eş Aralık -2766 27.09.2013
- Kaynak -2787 27.09.2013
- İklim -2842 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -2849 27.09.2013
- Kırağı -2802 27.09.2013
- İlkel Zaman -2799 27.09.2013
- Karayel -2835 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -2813 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -2864 27.09.2013
- Kıta Yamacı -2826 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -3033 27.09.2013
- Kıta Platformu -2759 27.09.2013
- Kıta -2805 27.09.2013
- Kırç -2811 27.09.2013
- Kömür -2820 27.09.2013
- Kesir Ölçek -2734 27.09.2013
- Kenar Deniz -2739 27.09.2013
- Karstik Göller -2849 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -2807 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -2894 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -2804 27.09.2013
- Kırgıbayır -2788 27.09.2013
- Kapalı Havza -2789 27.09.2013
- İzobath eğrisi -2755 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -2861 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -2864 27.09.2013
- İyonosfer -2812 27.09.2013
- Jeosenklinal -2680 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -2813 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -2829 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -2870 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -2931 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -2979 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -2843 27.09.2013
- Bazalt -2822 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -2841 27.09.2013
- Boğaz-2764 27.09.2013
- Bora -2853 27.09.2013
- Basınç -2842 27.09.2013
- Boylam -2687 27.09.2013
- Boyun -2745 27.09.2013
- Bozkır -2791 27.09.2013
- Buharlaşma -2796 27.09.2013
- Buzul Gölleri -2756 27.09.2013
- Barograf -2830 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -2763 27.09.2013
- Buz Dağı -2789 27.09.2013
- Aphel -2803 27.09.2013
- Ağıl -2842 27.09.2013
- Debi -2772 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -2885 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -2790 27.09.2013
- Alizeler -2811 27.09.2013
- Altimetre -2787 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -2703 27.09.2013
- Aneroid Barometre -2728 27.09.2013
- Bankiz -2695 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -2937 27.09.2013
- Artezyen -2884 27.09.2013
- Atmosfer -2903 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -2838 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -2833 27.09.2013
- Bağıl Nem -2792 27.09.2013
- Andezit -2738 27.09.2013
- Düden -2771 27.09.2013
- Erozyon -2967 27.09.2013
- Epirojenez -2869 27.09.2013
- Enlem -2674 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -2779 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -2834 27.09.2013
- Ekliptik-2804 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -2828 27.09.2013
- Dünya -2762 27.09.2013
- Coğrafi Konum -2774 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -2701 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -3077 27.09.2013
- Don Olayı -2856 27.09.2013
- Dolin -2732 27.09.2013
- Diyorit -2790 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -2843 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -2772 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -2900 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -2852 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -2793 27.09.2013
- Çekirdek -2764 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -2878 27.09.2013
- Çizgisel Hız -2800 27.09.2013
- Dalgalar -2720 27.09.2013
- Delta -2690 27.09.2013
- Deniz -2756 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -2796 27.09.2013
- Deprem -2798 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -2855 27.09.2013
- Çökme Dolini -2849 27.09.2013
- Açık Havza -2835 27.09.2013
- Afet Bölgesi-2695 27.09.2013
- Aile Planlaması-2872 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-2790 27.09.2013
- Art Bölge-2828 27.09.2013
- Asit Yağmuru-2746 27.09.2013
- Aspir-2874 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-2824 27.09.2013
- Aerosol-2749 27.09.2013
- Azot Döngüsü-2860 27.09.2013
- Açısal Hız -2787 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-2846 27.09.2013

 

237---664415