Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -2371 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -2299 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -2296 05.12.2015
- Şemosfer -2314 27.09.2013
- Troposfer -2304 27.09.2013
- Traverten -2323 27.09.2013
- Traverten -2277 27.09.2013
- Toprak Haritaları -2311 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -2318 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -2340 27.09.2013
- Termik Ekvator -2278 27.09.2013
- Termik Basınç -2304 27.09.2013
- Tepe -2284 27.09.2013
- Tektonik Göller -2252 27.09.2013
- Tundra -2256 27.09.2013
- Taraça -2319 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -2367 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -2283 27.09.2013
- Stratosfer -2300 27.09.2013
- Step -2253 27.09.2013
- Siyenit -2319 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -2261 27.09.2013
- Sirk buzulu -2258 27.09.2013
- Sırt -2305 27.09.2013
- Sıcaklık -2329 27.09.2013
- Tebeşir -2331 27.09.2013
- Yerel Saat -2290 27.09.2013
- Takke buzulu -2271 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -2376 27.09.2013
- Zoocoğrafya-2352 27.09.2013
- Yükseklik -2330 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -2364 27.09.2013
- Yöre -2314 27.09.2013
- Yıldız -2309 27.09.2013
- Yayla -2302 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -2356 27.09.2013
- Yamaç -2256 27.09.2013
- Yağış -2292 27.09.2013
- Uvala -2334 27.09.2013
- Tsunami -2332 27.09.2013
- Yoğunlaşma -2369 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -2276 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -2293 27.09.2013
- Vadi -2263 27.09.2013
- Vadi buzulu -2280 27.09.2013
- Volkan Konisi -2319 27.09.2013
- Volkanik Göller -2330 27.09.2013
- Volkanik Tüf -2257 27.09.2013
- Volkanizma -2287 27.09.2013
- Volkan Bacası -2291 27.09.2013
- Matematik Konum -2274 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -2341 27.09.2013
- Menderes -2288 27.09.2013
- Mermer -2296 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -2327 27.09.2013
- Mezra -2300 27.09.2013
- Mistral -2272 27.09.2013
- Narenciye -2353 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -2277 27.09.2013
- Nebula Teorisi -2331 27.09.2013
- Nefometre -2355 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -2362 27.09.2013
- Manto -2372 27.09.2013
- Muson Ormanları -2364 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -2300 27.09.2013
- Mağara -2347 27.09.2013
- Litosfer -2250 27.09.2013
- Lejant -2261 27.09.2013
- Lapya -2301 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -2326 27.09.2013
- Kumullar -2304 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -2292 27.09.2013
- Kumsal -2323 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -2297 27.09.2013
- Krivetz-2278 27.09.2013
- Neozoik Zaman -2270 27.09.2013
- Otlak -2243 27.09.2013
- Kroki -2330 27.09.2013
- Polye -2301 27.09.2013
- Seki (Taraça) -2422 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -2295 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -2293 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -2354 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -2370 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -2315 27.09.2013
- Rüzgar -2303 27.09.2013
- Poyraz -2308 27.09.2013
- Perihel -2271 27.09.2013
- Peneplen -2373 27.09.2013
- Plato -2263 27.09.2013
- Plan -2299 27.09.2013
- Peribacası -2349 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -2310 27.09.2013
- Nüfus -2341 27.09.2013
- Projeksiyon -2255 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -2308 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -2278 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -2296 27.09.2013
- Obruk -2315 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -2306 27.09.2013
- Okyanus -2304 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -2335 27.09.2013
- Özel Konum -2303 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -2279 27.09.2013
- Örtü buzulu -2244 27.09.2013
- Heyelan -2291 27.09.2013
- Göçler -2263 27.09.2013
- Grafik Ölçek -2262 27.09.2013
- Granit -2347 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -2332 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -2295 27.09.2013
- Harita -2305 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -2286 27.09.2013
- Harita Ölçeği -2277 27.09.2013
- Gnays -2265 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -2353 27.09.2013
- Işıma -2331 27.09.2013
- İç Deniz -2322 27.09.2013
- Erime Dolini -2285 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -2338 27.09.2013
- Gel – Git -2268 27.09.2013
- Gayzer -2323 27.09.2013
- Galeri Ormanları -2327 27.09.2013
- Fosil -2269 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -2271 27.09.2013
- Filat -2249 27.09.2013
- Fay aynası -2316 27.09.2013
- Fay açısı -2284 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -2296 27.09.2013
- Etezien -2265 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -2233 27.09.2013
- Eş Aralık -2294 27.09.2013
- Kaynak -2276 27.09.2013
- İklim -2321 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -2344 27.09.2013
- Kırağı -2310 27.09.2013
- İlkel Zaman -2321 27.09.2013
- Karayel -2317 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -2295 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -2338 27.09.2013
- Kıta Yamacı -2295 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -2429 27.09.2013
- Kıta Platformu -2283 27.09.2013
- Kıta -2283 27.09.2013
- Kırç -2298 27.09.2013
- Kömür -2316 27.09.2013
- Kesir Ölçek -2267 27.09.2013
- Kenar Deniz -2256 27.09.2013
- Karstik Göller -2317 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -2292 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -2312 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -2319 27.09.2013
- Kırgıbayır -2316 27.09.2013
- Kapalı Havza -2302 27.09.2013
- İzobath eğrisi -2273 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -2339 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -2320 27.09.2013
- İyonosfer -2302 27.09.2013
- Jeosenklinal -2251 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -2301 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -2327 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -2324 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -2314 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -2353 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -2313 27.09.2013
- Bazalt -2294 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -2314 27.09.2013
- Boğaz-2285 27.09.2013
- Bora -2304 27.09.2013
- Basınç -2324 27.09.2013
- Boylam -2243 27.09.2013
- Boyun -2266 27.09.2013
- Bozkır -2298 27.09.2013
- Buharlaşma -2279 27.09.2013
- Buzul Gölleri -2253 27.09.2013
- Barograf -2306 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -2280 27.09.2013
- Buz Dağı -2295 27.09.2013
- Aphel -2316 27.09.2013
- Ağıl -2348 27.09.2013
- Debi -2277 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -2365 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -2307 27.09.2013
- Alizeler -2298 27.09.2013
- Altimetre -2283 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -2246 27.09.2013
- Aneroid Barometre -2266 27.09.2013
- Bankiz -2270 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -2376 27.09.2013
- Artezyen -2321 27.09.2013
- Atmosfer -2325 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -2299 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -2333 27.09.2013
- Bağıl Nem -2280 27.09.2013
- Andezit -2289 27.09.2013
- Düden -2259 27.09.2013
- Erozyon -2394 27.09.2013
- Epirojenez -2379 27.09.2013
- Enlem -2277 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -2307 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -2298 27.09.2013
- Ekliptik-2285 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -2307 27.09.2013
- Dünya -2270 27.09.2013
- Coğrafi Konum -2246 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -2265 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -2442 27.09.2013
- Don Olayı -2333 27.09.2013
- Dolin -2274 27.09.2013
- Diyorit -2283 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -2326 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -2277 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -2390 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -2284 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -2256 27.09.2013
- Çekirdek -2294 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -2338 27.09.2013
- Çizgisel Hız -2298 27.09.2013
- Dalgalar -2225 27.09.2013
- Delta -2265 27.09.2013
- Deniz -2264 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -2305 27.09.2013
- Deprem -2292 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -2325 27.09.2013
- Çökme Dolini -2316 27.09.2013
- Açık Havza -2293 27.09.2013
- Afet Bölgesi-2263 27.09.2013
- Aile Planlaması-2311 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-2295 27.09.2013
- Art Bölge-2290 27.09.2013
- Asit Yağmuru-2277 27.09.2013
- Aspir-2298 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-2304 27.09.2013
- Aerosol-2303 27.09.2013
- Azot Döngüsü-2317 27.09.2013
- Açısal Hız -2275 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-2304 27.09.2013

 

237---546034