Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -3870 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -3856 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -3753 05.12.2015
- Şemosfer -3897 27.09.2013
- Troposfer -3870 27.09.2013
- Traverten -3959 27.09.2013
- Traverten -3881 27.09.2013
- Toprak Haritaları -3904 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -4082 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -3986 27.09.2013
- Termik Ekvator -3844 27.09.2013
- Termik Basınç -3896 27.09.2013
- Tepe -3857 27.09.2013
- Tektonik Göller -4024 27.09.2013
- Tundra -3776 27.09.2013
- Taraça -3872 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -4011 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -3905 27.09.2013
- Stratosfer -3893 27.09.2013
- Step -3822 27.09.2013
- Siyenit -3950 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -3859 27.09.2013
- Sirk buzulu -3760 27.09.2013
- Sırt -3808 27.09.2013
- Sıcaklık -3966 27.09.2013
- Tebeşir -3931 27.09.2013
- Yerel Saat -4001 27.09.2013
- Takke buzulu -3783 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -4179 27.09.2013
- Zoocoğrafya-4063 27.09.2013
- Yükseklik -3918 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -4046 27.09.2013
- Yöre -3848 27.09.2013
- Yıldız -3925 27.09.2013
- Yayla -3918 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -4006 27.09.2013
- Yamaç -3823 27.09.2013
- Yağış -3774 27.09.2013
- Uvala -3889 27.09.2013
- Tsunami -4036 27.09.2013
- Yoğunlaşma -3947 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -3773 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -3905 27.09.2013
- Vadi -3782 27.09.2013
- Vadi buzulu -3893 27.09.2013
- Volkan Konisi -4008 27.09.2013
- Volkanik Göller -4000 27.09.2013
- Volkanik Tüf -3870 27.09.2013
- Volkanizma -3946 27.09.2013
- Volkan Bacası -3853 27.09.2013
- Matematik Konum -3861 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -4023 27.09.2013
- Menderes -3915 27.09.2013
- Mermer -3976 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -4017 27.09.2013
- Mezra -3951 27.09.2013
- Mistral -3809 27.09.2013
- Narenciye -3923 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -3867 27.09.2013
- Nebula Teorisi -3984 27.09.2013
- Nefometre -4033 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -3962 27.09.2013
- Manto -4030 27.09.2013
- Muson Ormanları -4005 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -3933 27.09.2013
- Mağara -3813 27.09.2013
- Litosfer -3810 27.09.2013
- Lejant -3911 27.09.2013
- Lapya -3909 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -3930 27.09.2013
- Kumullar -3940 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -3911 27.09.2013
- Kumsal -3958 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -4094 27.09.2013
- Krivetz-3872 27.09.2013
- Neozoik Zaman -3860 27.09.2013
- Otlak -3659 27.09.2013
- Kroki -3910 27.09.2013
- Polye -3864 27.09.2013
- Seki (Taraça) -4368 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -3873 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -3864 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -3952 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -4171 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -3938 27.09.2013
- Rüzgar -3843 27.09.2013
- Poyraz -3866 27.09.2013
- Perihel -3802 27.09.2013
- Peneplen -4126 27.09.2013
- Plato -3848 27.09.2013
- Plan -3789 27.09.2013
- Peribacası -4003 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -3930 27.09.2013
- Nüfus -3897 27.09.2013
- Projeksiyon -3790 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -3948 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -3692 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -3913 27.09.2013
- Obruk -4012 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -3876 27.09.2013
- Okyanus -3853 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -3792 27.09.2013
- Özel Konum -3885 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -3798 27.09.2013
- Örtü buzulu -3703 27.09.2013
- Heyelan -3878 27.09.2013
- Göçler -3817 27.09.2013
- Grafik Ölçek -3742 27.09.2013
- Granit -3912 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -3821 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -3801 27.09.2013
- Harita -3810 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -3883 27.09.2013
- Harita Ölçeği -3831 27.09.2013
- Gnays -3839 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -4157 27.09.2013
- Işıma -3894 27.09.2013
- İç Deniz -3838 27.09.2013
- Erime Dolini -3835 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -4022 27.09.2013
- Gel – Git -3858 27.09.2013
- Gayzer -3994 27.09.2013
- Galeri Ormanları -3879 27.09.2013
- Fosil -3815 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -3834 27.09.2013
- Filat -3782 27.09.2013
- Fay aynası -3874 27.09.2013
- Fay açısı -3911 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -3964 27.09.2013
- Etezien -3757 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -3786 27.09.2013
- Eş Aralık -3812 27.09.2013
- Kaynak -3805 27.09.2013
- İklim -3939 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -3872 27.09.2013
- Kırağı -3801 27.09.2013
- İlkel Zaman -3812 27.09.2013
- Karayel -3906 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -3906 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -3933 27.09.2013
- Kıta Yamacı -3896 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -4632 27.09.2013
- Kıta Platformu -3815 27.09.2013
- Kıta -3816 27.09.2013
- Kırç -3863 27.09.2013
- Kömür -3851 27.09.2013
- Kesir Ölçek -3809 27.09.2013
- Kenar Deniz -3793 27.09.2013
- Karstik Göller -3978 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -3828 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -4179 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -3841 27.09.2013
- Kırgıbayır -4041 27.09.2013
- Kapalı Havza -3805 27.09.2013
- İzobath eğrisi -3787 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -3976 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -4041 27.09.2013
- İyonosfer -3881 27.09.2013
- Jeosenklinal -3767 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -4051 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -3862 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -4032 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -4090 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -4225 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -3956 27.09.2013
- Bazalt -3904 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -3936 27.09.2013
- Boğaz-3834 27.09.2013
- Bora -3938 27.09.2013
- Basınç -3924 27.09.2013
- Boylam -3659 27.09.2013
- Boyun -3731 27.09.2013
- Bozkır -3825 27.09.2013
- Buharlaşma -3901 27.09.2013
- Buzul Gölleri -3932 27.09.2013
- Barograf -3868 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -3831 27.09.2013
- Buz Dağı -3807 27.09.2013
- Aphel -3794 27.09.2013
- Ağıl -3962 27.09.2013
- Debi -3798 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -3942 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -3840 27.09.2013
- Alizeler -3850 27.09.2013
- Altimetre -3868 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -3767 27.09.2013
- Aneroid Barometre -3765 27.09.2013
- Bankiz -3719 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -4090 27.09.2013
- Artezyen -4052 27.09.2013
- Atmosfer -3986 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -3868 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -3890 27.09.2013
- Bağıl Nem -3861 27.09.2013
- Andezit -3813 27.09.2013
- Düden -3860 27.09.2013
- Erozyon -4089 27.09.2013
- Epirojenez -3921 27.09.2013
- Enlem -3692 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -3786 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -3924 27.09.2013
- Ekliptik-3815 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -3922 27.09.2013
- Dünya -3777 27.09.2013
- Coğrafi Konum -3928 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -3865 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -4575 27.09.2013
- Don Olayı -3947 27.09.2013
- Dolin -3827 27.09.2013
- Diyorit -3835 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -3988 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -3861 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -3935 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -3948 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -3838 27.09.2013
- Çekirdek -3760 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -3948 27.09.2013
- Çizgisel Hız -3910 27.09.2013
- Dalgalar -3739 27.09.2013
- Delta -3654 27.09.2013
- Deniz -3767 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -3826 27.09.2013
- Deprem -3917 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -3879 27.09.2013
- Çökme Dolini -3885 27.09.2013
- Açık Havza -3859 27.09.2013
- Afet Bölgesi-3688 27.09.2013
- Aile Planlaması-4009 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-3803 27.09.2013
- Art Bölge-3914 27.09.2013
- Asit Yağmuru-3692 27.09.2013
- Aspir-4357 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-3847 27.09.2013
- Aerosol-3763 27.09.2013
- Azot Döngüsü-3971 27.09.2013
- Açısal Hız -3850 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-3883 27.09.2013

 

237---924024