Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -3641 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -3601 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -3526 05.12.2015
- Şemosfer -3660 27.09.2013
- Troposfer -3597 27.09.2013
- Traverten -3679 27.09.2013
- Traverten -3620 27.09.2013
- Toprak Haritaları -3664 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -3814 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -3732 27.09.2013
- Termik Ekvator -3596 27.09.2013
- Termik Basınç -3631 27.09.2013
- Tepe -3593 27.09.2013
- Tektonik Göller -3773 27.09.2013
- Tundra -3525 27.09.2013
- Taraça -3626 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -3747 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -3641 27.09.2013
- Stratosfer -3642 27.09.2013
- Step -3559 27.09.2013
- Siyenit -3668 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -3572 27.09.2013
- Sirk buzulu -3493 27.09.2013
- Sırt -3581 27.09.2013
- Sıcaklık -3693 27.09.2013
- Tebeşir -3685 27.09.2013
- Yerel Saat -3691 27.09.2013
- Takke buzulu -3527 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -3899 27.09.2013
- Zoocoğrafya-3790 27.09.2013
- Yükseklik -3641 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -3788 27.09.2013
- Yöre -3614 27.09.2013
- Yıldız -3676 27.09.2013
- Yayla -3635 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -3731 27.09.2013
- Yamaç -3569 27.09.2013
- Yağış -3530 27.09.2013
- Uvala -3650 27.09.2013
- Tsunami -3776 27.09.2013
- Yoğunlaşma -3694 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -3509 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -3632 27.09.2013
- Vadi -3537 27.09.2013
- Vadi buzulu -3634 27.09.2013
- Volkan Konisi -3704 27.09.2013
- Volkanik Göller -3723 27.09.2013
- Volkanik Tüf -3614 27.09.2013
- Volkanizma -3662 27.09.2013
- Volkan Bacası -3598 27.09.2013
- Matematik Konum -3593 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -3754 27.09.2013
- Menderes -3614 27.09.2013
- Mermer -3707 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -3738 27.09.2013
- Mezra -3672 27.09.2013
- Mistral -3567 27.09.2013
- Narenciye -3685 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -3602 27.09.2013
- Nebula Teorisi -3724 27.09.2013
- Nefometre -3752 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -3708 27.09.2013
- Manto -3773 27.09.2013
- Muson Ormanları -3758 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -3670 27.09.2013
- Mağara -3555 27.09.2013
- Litosfer -3567 27.09.2013
- Lejant -3628 27.09.2013
- Lapya -3659 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -3676 27.09.2013
- Kumullar -3688 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -3657 27.09.2013
- Kumsal -3708 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -3805 27.09.2013
- Krivetz-3624 27.09.2013
- Neozoik Zaman -3577 27.09.2013
- Otlak -3409 27.09.2013
- Kroki -3664 27.09.2013
- Polye -3592 27.09.2013
- Seki (Taraça) -4031 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -3577 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -3638 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -3670 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -3855 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -3696 27.09.2013
- Rüzgar -3606 27.09.2013
- Poyraz -3597 27.09.2013
- Perihel -3581 27.09.2013
- Peneplen -3807 27.09.2013
- Plato -3580 27.09.2013
- Plan -3552 27.09.2013
- Peribacası -3741 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -3673 27.09.2013
- Nüfus -3659 27.09.2013
- Projeksiyon -3527 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -3652 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -3459 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -3658 27.09.2013
- Obruk -3748 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -3644 27.09.2013
- Okyanus -3625 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -3576 27.09.2013
- Özel Konum -3645 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -3575 27.09.2013
- Örtü buzulu -3466 27.09.2013
- Heyelan -3651 27.09.2013
- Göçler -3586 27.09.2013
- Grafik Ölçek -3513 27.09.2013
- Granit -3687 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -3611 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -3526 27.09.2013
- Harita -3603 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -3640 27.09.2013
- Harita Ölçeği -3602 27.09.2013
- Gnays -3595 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -3896 27.09.2013
- Işıma -3646 27.09.2013
- İç Deniz -3616 27.09.2013
- Erime Dolini -3576 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -3775 27.09.2013
- Gel – Git -3615 27.09.2013
- Gayzer -3745 27.09.2013
- Galeri Ormanları -3636 27.09.2013
- Fosil -3574 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -3609 27.09.2013
- Filat -3555 27.09.2013
- Fay aynası -3638 27.09.2013
- Fay açısı -3648 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -3723 27.09.2013
- Etezien -3525 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -3568 27.09.2013
- Eş Aralık -3589 27.09.2013
- Kaynak -3578 27.09.2013
- İklim -3707 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -3650 27.09.2013
- Kırağı -3570 27.09.2013
- İlkel Zaman -3600 27.09.2013
- Karayel -3656 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -3674 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -3715 27.09.2013
- Kıta Yamacı -3660 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -4239 27.09.2013
- Kıta Platformu -3586 27.09.2013
- Kıta -3606 27.09.2013
- Kırç -3635 27.09.2013
- Kömür -3628 27.09.2013
- Kesir Ölçek -3555 27.09.2013
- Kenar Deniz -3565 27.09.2013
- Karstik Göller -3745 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -3601 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -3896 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -3636 27.09.2013
- Kırgıbayır -3712 27.09.2013
- Kapalı Havza -3588 27.09.2013
- İzobath eğrisi -3576 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -3736 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -3785 27.09.2013
- İyonosfer -3633 27.09.2013
- Jeosenklinal -3507 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -3770 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -3641 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -3784 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -3856 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -3958 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -3719 27.09.2013
- Bazalt -3655 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -3700 27.09.2013
- Boğaz-3609 27.09.2013
- Bora -3699 27.09.2013
- Basınç -3646 27.09.2013
- Boylam -3454 27.09.2013
- Boyun -3521 27.09.2013
- Bozkır -3597 27.09.2013
- Buharlaşma -3653 27.09.2013
- Buzul Gölleri -3655 27.09.2013
- Barograf -3639 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -3577 27.09.2013
- Buz Dağı -3603 27.09.2013
- Aphel -3593 27.09.2013
- Ağıl -3699 27.09.2013
- Debi -3590 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -3719 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -3626 27.09.2013
- Alizeler -3621 27.09.2013
- Altimetre -3635 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -3525 27.09.2013
- Aneroid Barometre -3549 27.09.2013
- Bankiz -3482 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -3837 27.09.2013
- Artezyen -3790 27.09.2013
- Atmosfer -3738 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -3647 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -3672 27.09.2013
- Bağıl Nem -3629 27.09.2013
- Andezit -3563 27.09.2013
- Düden -3629 27.09.2013
- Erozyon -3865 27.09.2013
- Epirojenez -3667 27.09.2013
- Enlem -3486 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -3569 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -3685 27.09.2013
- Ekliptik-3591 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -3698 27.09.2013
- Dünya -3558 27.09.2013
- Coğrafi Konum -3685 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -3609 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -4281 27.09.2013
- Don Olayı -3710 27.09.2013
- Dolin -3597 27.09.2013
- Diyorit -3612 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -3736 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -3629 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -3723 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -3710 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -3605 27.09.2013
- Çekirdek -3552 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -3711 27.09.2013
- Çizgisel Hız -3645 27.09.2013
- Dalgalar -3542 27.09.2013
- Delta -3450 27.09.2013
- Deniz -3554 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -3602 27.09.2013
- Deprem -3658 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -3659 27.09.2013
- Çökme Dolini -3656 27.09.2013
- Açık Havza -3655 27.09.2013
- Afet Bölgesi-3470 27.09.2013
- Aile Planlaması-3758 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-3595 27.09.2013
- Art Bölge-3660 27.09.2013
- Asit Yağmuru-3467 27.09.2013
- Aspir-4023 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-3619 27.09.2013
- Aerosol-3523 27.09.2013
- Azot Döngüsü-3726 27.09.2013
- Açısal Hız -3612 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-3662 27.09.2013

 

237---865429