Tarih :12.09.2013
Sahil Güvenlik Komutanlığı 21 Sivil Memur Alıyor! - Başvuru Tarihleri (30.09.2013-04.10.2013)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SİVİL MEMUR ALINACAKTIR.

 

1.         Sahil  Güvenlik  Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve  kurumlarda  istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla sivil memur alımı yapılacaktır. www.kpsscafe.com

 

2.         ALIM YAPILACAK UNVANLAR:

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ALIM YAPILACAK MİKTAR

CİNSİYETİ

BAŞVURAN ADAYLARDA

ARANACAK NİTELİKLER

ALINACAK  İL/İLÇELER  (ALIM MİKTARI)

 

 

MERKEZİ

SINAV

NOTU

THS

Elektronik Mühendisi

8

2

B/E

Fakültelerin Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

ANKARA (1)

SAMSUN (1)

2012 YILI KPSSP03

ASGARİ 60

THS

Elektrik Mühendisi

8

1

B/E

Fakültelerin Elektrik Mühendisliği,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

bölümlerinin birinden mezun olmak.

İSTANBUL (1)

2012 YILI KPSSP03

ASGARİ 60

THS

Çevre Mühendisi

8

1

B/E

Fakültelerin Çevre Mühendisliği bölümü mezunu olmak.

MARMARİS (1)

2012 YILI KPSSP03

ASGARİ 60

GİHS

İstihbarat Uzmanı

9

3

B/E

Fakültelerin İşletme bölümü mezunu olmak. KPDS (YDS) Sınavında En az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından KPDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.

SAMSUN (1)
İSTANBUL (1)
İZMİR (1)

2012 YILI KPSSP03

ASGARİ 60

GİHS

Personel Temin ve Yetiştirme İşlemleri Uzmanı

9

1

B/E

Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak.

ANKARA (1)

2012 YILI KPSSP03

ASGARİ 60

GİHS

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı

9

1

B/E

Herhangi bir lisans programından mezun olmak ve “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında yüksek lisans yapmış olmak.

ANTALYA (1)

2012 YILI KPSSP03

ASGARİ 60

GİHS

İletişim Uzmanı

9

1

B/E

Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu olmak.

ANKARA (1)

2012 YILI KPSSP03

ASGARİ 60

GİHS

Gümrük İşlemleri Uzmanı

9

1

B/E

Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak.

İZMİR (1)

2012 YILI

KPSSP03

ASGARİ 60

GİHS

Tercüman

(İngilizce)

9

1

B/E

Fakültelerin Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) bölümü mezunu olmak ve KPDS (YDS) Sınavında En az (B) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından KPDS (YDS) eşdeğerliği 80 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.

ANKARA (1)

2012 YILI

KPSSP03

ASGARİ 60

GİHS

Zabıt

Katibi (++)

10

1

B/E

Adalet ön lisans programı veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.

ANKARA (1)

2012 YILI KPSSP93

ASGARİ 60

THS

Harita Kadastro Teknikeri (+)

9

1

E

İki Yıllık Yüksekokulların Harita Kadastro veya Harita Teknikerliği bölümü mezunu olmak.

ANTALYA (1)

2012 YILI KPSSP93

ASGARİ 60

THS

Elektrik Teknikeri (+)

9

1

E

İki Yıllık Yüksekokulların Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliğibölümlerinin birinden mezun olmak.

İSTANBUL (1)

2012 YILI KPSSP93

ASGARİ 60

THS

Bilgisayar Teknisyeni (+)

12

2

E

Meslek Liselerinin Bilgisayar Donanımı bölümü mezunu olmak.

TRABZON (1)
AMASRA (1)

2012 YILI KPSSP94

ASGARİ 60

THS

Santral Teknisyeni (+)

12

1

E

Meslek Liselerinin Telekomünikasyon bölümü mezunu olmak.

İSTANBUL (1)

2012 YILI KPSSP94

ASGARİ 60

THS

Elektronik Teknisyeni (+)

12

1

E

Lise ve Dengi Okulların Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak.

İZMİR (1)

2012 YILI KPSSP94

ASGARİ 60

GİHS

Mal Sorumlusu (+)

12

2

E

Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman bölümlerinin birinden mezun olmak.

İZMİR (1)

İSKENDERUN (1)

2012 YILI KPSSP94

ASGARİ 60

ALIM YAPILACAK TOPLAM KADRO SAYISI

21

 

 

 

NOT:(+)        Belirtilen unvanlar için uygulamalı sınav yapılacaktır.

(++)Belirtilen unvan için uygulamalı sınavın yanı sıra “karar tutanağı” hazırlatılmasına
yönelik ilave bir uygulama sınavı yapılacaktır.

 

3.         BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:

 

            a.         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara         (A fıkrasının 6’ncı bendi hariç) sahip olmak.

 

            b.         İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak (Lisans mezunları, ön lisans ve lise mezunu kadrolarına; ön lisans mezunları ise lise mezunu kadrolarına başvuruda bulunamazlar.) ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak,

            c.         Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak,

           

            ç.         Yapılacak başvurularda;

 

                        (1)       Lisansmezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03,

 

                        (2)       Ön lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93,

 

                        (3)       Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94,

 

puan türü kullanılacaktır.

 

            d.         01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış   (01 Ocak 1995 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) ve 36 yaşından gün almamış olmak.         (01 Ocak 1978 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)

 

            e.         Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevler ile sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay veya uzman erbaş (uzman jandarma dâhil) olarak daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

 

            f.          Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak. (Askerlik hizmetini çeşitli nedenlerden dolayı tecil ettiren adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

 

            g.         Kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

 

            ğ.         Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri Askerî Hastaneden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Sivil Memur Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

 

            h.         Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkez sınav puanına aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır.

 

4.         BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

 

            a.         Adaylar, 30 Eylül-04 Ekim 2013tarihleri arasında 09:30-12:00 ile 14:00-16:30 saatleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen başvuracaklardır. Posta yolu ve diğer şekilde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

            b.         Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

            c.         Aşağıda belirtilen belgeler adaylar tarafından eksiksiz olarak getirilecek, eksik belge ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

                       

                        (1)       KPSS sonuç belgesi fotokopisi, (Bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.)

 

                        (2)       Son üç ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi kabul edilmeyecektir.)

 

                        (3)       En son mezun olduğu okula ait diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Çıkış Belgesi) aslı ve fotokopisi, (Diplomasını kaybeden adaylar, diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde yetkili makamlarca onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve bu belgenin aslını getireceklerdir.)

                       

                        (4)       Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığından, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

 

                        (5)       Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya muafiyet belgesininaslı ve fotokopisi,

 

                        (6)       Nüfus cüzdanı aslı vefotokopisi,

 

            (7)       Başvuruda bulunulacak unvan için istenilen, “sonuç belgesi doğrulama kodu”nun da yer aldığı yabancı dil sınav sonuç belgesinin (KPDS,YDS, ÜDS, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE) bilgisayar çıktısı,

 

                        (8)       Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Anne/baba veya eşi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

 

NOT: Adayların başvuru-uygulamalı sınav-mülakat sınavı aşamasında teslim ettiği belgeler, iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, ehliyet vb. belgelerinin aslı ile birlikte fotokopisini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

 

            ç.         Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla KPDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.

           

            d.         Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il/ilçe tercih edilecek, birden fazla unvan ve il/ilçe için tercihte bulunulmayacaktır.

 

            e.         Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 8 katı kadarı aday uygulamalı sınav ve mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri 22 Ekim 2013 tarihinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sgk.tsk.tr Genel Ağ (İnternet) adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.

 

5.         UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ:

 

            a.         Uygulamalı sınav ve mülakat sınavı,04-15 Kasım 2013tarihleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı Bakanlıklar/ANKARA’da yapılacaktır.

 

            b.         Adayların uygulamalı sınav ve mülakat sınavına tabi tutulacakları tarihler, yer ve zaman                 22 Ekim 2013 tarihinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sgk.tsk.tr Genel Ağ(İnternet) adresindeyapılacak duyuruda belirtilecektir.

 

6.         UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI:

 

            Sınav sonuçları 20 Aralık 2013 tarihinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığınınwww.sgk.tsk.trGenel Ağ(İnternet) adresinden duyurulacaktır.

 

NOT: Yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır. 

Süper KPSS Notlarını alanların yorumları
Yorumlar
Egitim bilimlerinden temelim vardi ancak bu sene Bir haftada calistim ve 55 net yaptim bu sene sorular da pek kolay degildi.bu tamamen sizinle.cok tesekkurler cok guzel ve öz bir kaynak.
Melike
25.07.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emeğinize sağlık tam da aradığım kaynaklar.cok faydalı oldu gerçekten.buyuk bir istekle çalışmak böyle birşey.hem eğlenceli hem duru.Tesekkur ederim
Harbi
25.06.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kargo elime ulaştı. Kavram haritalarını çok beğendim. Her ünitenin bir sayfada odası bütün olarak görmemizi sağlıyor . Tam olarak ihtiyacımı karşılayacağını düşünüyorum. Emeğinize sağlık.
Ceren
29.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipariş verdim. Umarım yorunlardaki kadar verimli bir kaynaktır. Tarihten ne kadar calissam da çabuk unutuyorum. Bu kaynak son çarem . :)
Ceren
27.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merhabalar hocam. Kitabı simdi inceledimde hocam. Kitap gercekten güzel. Benim gözümde vatandaslik bayagi zor ve karısık görünüyordu. Kitaba baktigimda aslinda o kadarda karisik olmadigini gordum hepsi bir duzen icerisinde. Tarih ve cografyada ayni sekilde. Hocam egitim kitabida bir harika. Egitim bilimleri setine dunya kadar parayi verene kadar keske bu kitabi daha once gorup alsaymisim. Hele hocam kitabin arkasindaki en son sayfaya bayıldım.😊 Tukcede dil Bilgisini hic sevmem ama insallah Turkce kitabı sayesinde Dil bilgisine karsi on yargilarimda azalma olmadi desem yalan olur. Az ve oz olmasi gereken bilgiler var. Asırı bilgilerle bogulmamıs kitap benim cok hosuma gitti. Kitabı alacak arkadaslara tavsiyem dusünmeden alabilirler bence. Elinize emeginize saglik hocam. Iyi ki bu kitabi almisim. Keske daha once görüpte alsaymısım. Tesekkur ediyorum sizlere.
24.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notlar az önce elime geçti.Gerçekten çok güzel.Kısa zamanda konu bitirilip test çözmeye çok zaman ayırılabilir.Ayrıca dikkat çekici ve özet olması planlı çalışmayada yardımcı olacaktır.Emeği geçenlere teşekkür ederim.
sevda s.
15.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elime ulaştı çok beğendim güzel hazırlanmış emek verilmiş teşekkür ederim emeğinize sağlık :)
İnci
13.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitaplarım elime ulaştı mükemmel birşey hiç ders çalışma isteği yokken bir istektir başladım herkese tavsiye ediyorum kesinlikle zor ders çalışan birisi olarak heyecanlandım. Başlamak için konular net ve anlaşılır ve üstelik tam bilgi de sunuluyor özet gibi değil bu imkanı verenlerin eline emeğine sağlık :)
08.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonuçlar 1-10 (of 100)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Önceki · Sonraki »

 

Etiketler: Sahil güvenlik komutanlığı sivil memur alımı ilanı- 6877