Tarih :10.11.2013
TESTİN ORTALAMA GÜÇLÜĞÜ: Ölçme ve Değerlendirme , KPSS Eğitim Bilimleri

 

Testteki maddelerin güçlük indekslerinin toplamının (yani testin aritmetik ortalamasının) testte bulunan madde sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Şu formülle hesaplanır;

       
    Metin Kutusu:   =  Testin ortalama güçlüğü
            =  Testin aritmetik ortalaması
            K   =  Testte bulunan madde sayısı
 

 
 

 

 

 


    

 

 

Testin ortalama güçlüğü, genel olarak testin bütününün ne kadar zor ve kolay olduğunu gösterir. Ayrıca öğrencilerin başarılarının ne düzeyde olduğunu, testin ayırt ediciliğinin ne düzeyde olduğunu, öğrencilerin hedeflenen davranışları ne düzeyde kazandıklarını gösterir.

 

Örnek; Yanda, “1 ve 0” şeklinde puanlanmış beş maddelik geometri testinin maddelerine ait güçlük (Pj) indeksleri verilmiştir. Buna göre, uygulanan geometri testinin ortalama güçlüğü kaçtır?