Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -7636 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -8050 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -8114 05.12.2015
- Şemosfer -8159 27.09.2013
- Troposfer -8515 27.09.2013
- Traverten -8719 27.09.2013
- Traverten -8312 27.09.2013
- Toprak Haritaları -8251 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -8659 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -8575 27.09.2013
- Termik Ekvator -8381 27.09.2013
- Termik Basınç -8193 27.09.2013
- Tepe -8158 27.09.2013
- Tektonik Göller -8642 27.09.2013
- Tundra -8586 27.09.2013
- Taraça -8173 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -8238 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -8291 27.09.2013
- Stratosfer -8051 27.09.2013
- Step -8171 27.09.2013
- Siyenit -8555 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -8221 27.09.2013
- Sirk buzulu -8133 27.09.2013
- Sırt -8172 27.09.2013
- Sıcaklık -8808 27.09.2013
- Tebeşir -8014 27.09.2013
- Yerel Saat -8981 27.09.2013
- Takke buzulu -8047 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -8788 27.09.2013
- Zoocoğrafya-8825 27.09.2013
- Yükseklik -8738 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -8761 27.09.2013
- Yöre -8114 27.09.2013
- Yıldız -8196 27.09.2013
- Yayla -8837 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -8570 27.09.2013
- Yamaç -8105 27.09.2013
- Yağış -7965 27.09.2013
- Uvala -8365 27.09.2013
- Tsunami -8635 27.09.2013
- Yoğunlaşma -8456 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -7876 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -8346 27.09.2013
- Vadi -8127 27.09.2013
- Vadi buzulu -8589 27.09.2013
- Volkan Konisi -9174 27.09.2013
- Volkanik Göller -8748 27.09.2013
- Volkanik Tüf -8734 27.09.2013
- Volkanizma -8463 27.09.2013
- Volkan Bacası -8321 27.09.2013
- Matematik Konum -8173 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -8186 27.09.2013
- Menderes -8750 27.09.2013
- Mermer -8126 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -8066 27.09.2013
- Mezra -8209 27.09.2013
- Mistral -7716 27.09.2013
- Narenciye -7933 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -7968 27.09.2013
- Nebula Teorisi -8283 27.09.2013
- Nefometre -8681 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -7637 27.09.2013
- Manto -8079 27.09.2013
- Muson Ormanları -7891 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -8267 27.09.2013
- Mağara -8043 27.09.2013
- Litosfer -7798 27.09.2013
- Lejant -8118 27.09.2013
- Lapya -7804 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -8015 27.09.2013
- Kumullar -8440 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -8096 27.09.2013
- Kumsal -7807 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -8502 27.09.2013
- Krivetz-7752 27.09.2013
- Neozoik Zaman -8216 27.09.2013
- Otlak -7608 27.09.2013
- Kroki -7944 27.09.2013
- Polye -7736 27.09.2013
- Seki (Taraça) -9361 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -8885 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -7481 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -8485 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -8751 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -7999 27.09.2013
- Rüzgar -7497 27.09.2013
- Poyraz -8133 27.09.2013
- Perihel -7709 27.09.2013
- Peneplen -9279 27.09.2013
- Plato -7662 27.09.2013
- Plan -7874 27.09.2013
- Peribacası -8373 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -7697 27.09.2013
- Nüfus -7822 27.09.2013
- Projeksiyon -8270 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -8274 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -7388 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -8424 27.09.2013
- Obruk -7928 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -7842 27.09.2013
- Okyanus -7575 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -7780 27.09.2013
- Özel Konum -8194 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -7847 27.09.2013
- Örtü buzulu -8014 27.09.2013
- Heyelan -8137 27.09.2013
- Göçler -7856 27.09.2013
- Grafik Ölçek -7777 27.09.2013
- Granit -7972 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -7816 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -8813 27.09.2013
- Harita -7917 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -7194 27.09.2013
- Harita Ölçeği -7992 27.09.2013
- Gnays -7793 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -8659 27.09.2013
- Işıma -7567 27.09.2013
- İç Deniz -7664 27.09.2013
- Erime Dolini -8130 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -8204 27.09.2013
- Gel – Git -7919 27.09.2013
- Gayzer -7869 27.09.2013
- Galeri Ormanları -7703 27.09.2013
- Fosil -8169 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -7848 27.09.2013
- Filat -8063 27.09.2013
- Fay aynası -7880 27.09.2013
- Fay açısı -8408 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -8638 27.09.2013
- Etezien -7711 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -7378 27.09.2013
- Eş Aralık -6963 27.09.2013
- Kaynak -7843 27.09.2013
- İklim -8014 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -7912 27.09.2013
- Kırağı -7744 27.09.2013
- İlkel Zaman -7367 27.09.2013
- Karayel -7521 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -7996 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -8336 27.09.2013
- Kıta Yamacı -7984 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -10825 27.09.2013
- Kıta Platformu -7446 27.09.2013
- Kıta -7781 27.09.2013
- Kırç -7775 27.09.2013
- Kömür -7754 27.09.2013
- Kesir Ölçek -7844 27.09.2013
- Kenar Deniz -7801 27.09.2013
- Karstik Göller -8230 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -7294 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -8937 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -7899 27.09.2013
- Kırgıbayır -8609 27.09.2013
- Kapalı Havza -7379 27.09.2013
- İzobath eğrisi -7641 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -8345 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -8144 27.09.2013
- İyonosfer -7877 27.09.2013
- Jeosenklinal -7984 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -8843 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -8245 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -8037 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -8213 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -8640 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -8174 27.09.2013
- Bazalt -7988 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -8194 27.09.2013
- Boğaz-7737 27.09.2013
- Bora -8088 27.09.2013
- Basınç -8244 27.09.2013
- Boylam -7292 27.09.2013
- Boyun -7645 27.09.2013
- Bozkır -8338 27.09.2013
- Buharlaşma -8384 27.09.2013
- Buzul Gölleri -8013 27.09.2013
- Barograf -8165 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -7858 27.09.2013
- Buz Dağı -7604 27.09.2013
- Aphel -7813 27.09.2013
- Ağıl -8405 27.09.2013
- Debi -7727 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -8181 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -7626 27.09.2013
- Alizeler -7855 27.09.2013
- Altimetre -7865 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -7941 27.09.2013
- Aneroid Barometre -7848 27.09.2013
- Bankiz -7733 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -8341 27.09.2013
- Artezyen -8441 27.09.2013
- Atmosfer -8591 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -7795 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -8117 27.09.2013
- Bağıl Nem -7915 27.09.2013
- Andezit -7947 27.09.2013
- Düden -8033 27.09.2013
- Erozyon -8348 27.09.2013
- Epirojenez -8423 27.09.2013
- Enlem -7558 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -8012 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -7987 27.09.2013
- Ekliptik-7450 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -8367 27.09.2013
- Dünya -7426 27.09.2013
- Coğrafi Konum -8088 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -7728 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -9369 27.09.2013
- Don Olayı -7903 27.09.2013
- Dolin -7566 27.09.2013
- Diyorit -7844 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -8240 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -8181 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -7913 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -7528 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -7755 27.09.2013
- Çekirdek -7616 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -7790 27.09.2013
- Çizgisel Hız -8597 27.09.2013
- Dalgalar -7701 27.09.2013
- Delta -7244 27.09.2013
- Deniz -7678 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -8194 27.09.2013
- Deprem -7711 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -7861 27.09.2013
- Çökme Dolini -7823 27.09.2013
- Açık Havza -7878 27.09.2013
- Afet Bölgesi-7830 27.09.2013
- Aile Planlaması-8269 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-7854 27.09.2013
- Art Bölge-7600 27.09.2013
- Asit Yağmuru-7674 27.09.2013
- Aspir-9477 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-7689 27.09.2013
- Aerosol-7692 27.09.2013
- Azot Döngüsü-8305 27.09.2013
- Açısal Hız -8291 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-8021 27.09.2013

 

237---1918605