Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -4675 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -4645 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -4594 05.12.2015
- Şemosfer -4762 27.09.2013
- Troposfer -4764 27.09.2013
- Traverten -4815 27.09.2013
- Traverten -4802 27.09.2013
- Toprak Haritaları -4883 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -5019 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -4911 27.09.2013
- Termik Ekvator -4769 27.09.2013
- Termik Basınç -4755 27.09.2013
- Tepe -4851 27.09.2013
- Tektonik Göller -4999 27.09.2013
- Tundra -4696 27.09.2013
- Taraça -4703 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -4849 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -4809 27.09.2013
- Stratosfer -4710 27.09.2013
- Step -4717 27.09.2013
- Siyenit -4894 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -4660 27.09.2013
- Sirk buzulu -4641 27.09.2013
- Sırt -4741 27.09.2013
- Sıcaklık -4995 27.09.2013
- Tebeşir -4752 27.09.2013
- Yerel Saat -4925 27.09.2013
- Takke buzulu -4577 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -5084 27.09.2013
- Zoocoğrafya-5064 27.09.2013
- Yükseklik -4861 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -4970 27.09.2013
- Yöre -4716 27.09.2013
- Yıldız -4836 27.09.2013
- Yayla -4902 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -4921 27.09.2013
- Yamaç -4695 27.09.2013
- Yağış -4613 27.09.2013
- Uvala -4776 27.09.2013
- Tsunami -4961 27.09.2013
- Yoğunlaşma -4908 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -4697 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -4752 27.09.2013
- Vadi -4660 27.09.2013
- Vadi buzulu -4809 27.09.2013
- Volkan Konisi -4980 27.09.2013
- Volkanik Göller -5017 27.09.2013
- Volkanik Tüf -4727 27.09.2013
- Volkanizma -4875 27.09.2013
- Volkan Bacası -4769 27.09.2013
- Matematik Konum -4754 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -4906 27.09.2013
- Menderes -4963 27.09.2013
- Mermer -4846 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -4953 27.09.2013
- Mezra -4868 27.09.2013
- Mistral -4659 27.09.2013
- Narenciye -4871 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -4764 27.09.2013
- Nebula Teorisi -4911 27.09.2013
- Nefometre -4965 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -4795 27.09.2013
- Manto -4982 27.09.2013
- Muson Ormanları -4807 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -5068 27.09.2013
- Mağara -4713 27.09.2013
- Litosfer -4702 27.09.2013
- Lejant -4911 27.09.2013
- Lapya -4743 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -4884 27.09.2013
- Kumullar -4973 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -4861 27.09.2013
- Kumsal -4886 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -5010 27.09.2013
- Krivetz-4714 27.09.2013
- Neozoik Zaman -4720 27.09.2013
- Otlak -4469 27.09.2013
- Kroki -4717 27.09.2013
- Polye -4756 27.09.2013
- Seki (Taraça) -5429 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -4787 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -4701 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -4852 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -5143 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -4888 27.09.2013
- Rüzgar -4762 27.09.2013
- Poyraz -4763 27.09.2013
- Perihel -4561 27.09.2013
- Peneplen -5138 27.09.2013
- Plato -4731 27.09.2013
- Plan -4690 27.09.2013
- Peribacası -4846 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -4773 27.09.2013
- Nüfus -4741 27.09.2013
- Projeksiyon -4665 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -4754 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -4530 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -4842 27.09.2013
- Obruk -4862 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -4675 27.09.2013
- Okyanus -4702 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -4649 27.09.2013
- Özel Konum -4754 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -4567 27.09.2013
- Örtü buzulu -4568 27.09.2013
- Heyelan -4810 27.09.2013
- Göçler -4667 27.09.2013
- Grafik Ölçek -4719 27.09.2013
- Granit -4822 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -4680 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -4828 27.09.2013
- Harita -4723 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -4731 27.09.2013
- Harita Ölçeği -4859 27.09.2013
- Gnays -4768 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -5084 27.09.2013
- Işıma -4824 27.09.2013
- İç Deniz -4662 27.09.2013
- Erime Dolini -4769 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -4977 27.09.2013
- Gel – Git -4821 27.09.2013
- Gayzer -4942 27.09.2013
- Galeri Ormanları -4704 27.09.2013
- Fosil -4789 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -4804 27.09.2013
- Filat -4643 27.09.2013
- Fay aynası -4808 27.09.2013
- Fay açısı -4987 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -5051 27.09.2013
- Etezien -4689 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -4721 27.09.2013
- Eş Aralık -4562 27.09.2013
- Kaynak -4736 27.09.2013
- İklim -4892 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -4783 27.09.2013
- Kırağı -4592 27.09.2013
- İlkel Zaman -4625 27.09.2013
- Karayel -4774 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -4882 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -4764 27.09.2013
- Kıta Yamacı -4907 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -5936 27.09.2013
- Kıta Platformu -4645 27.09.2013
- Kıta -4705 27.09.2013
- Kırç -4666 27.09.2013
- Kömür -4696 27.09.2013
- Kesir Ölçek -4676 27.09.2013
- Kenar Deniz -4619 27.09.2013
- Karstik Göller -4864 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -4641 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -5195 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -4737 27.09.2013
- Kırgıbayır -5175 27.09.2013
- Kapalı Havza -4640 27.09.2013
- İzobath eğrisi -4609 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -4882 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -4951 27.09.2013
- İyonosfer -4817 27.09.2013
- Jeosenklinal -4819 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -5027 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -4754 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -4971 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -4951 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -5216 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -4892 27.09.2013
- Bazalt -4791 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -4868 27.09.2013
- Boğaz-4701 27.09.2013
- Bora -4956 27.09.2013
- Basınç -4915 27.09.2013
- Boylam -4587 27.09.2013
- Boyun -4584 27.09.2013
- Bozkır -4791 27.09.2013
- Buharlaşma -4864 27.09.2013
- Buzul Gölleri -4832 27.09.2013
- Barograf -4936 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -4753 27.09.2013
- Buz Dağı -4629 27.09.2013
- Aphel -4691 27.09.2013
- Ağıl -4872 27.09.2013
- Debi -4681 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -4837 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -4703 27.09.2013
- Alizeler -4750 27.09.2013
- Altimetre -4759 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -4829 27.09.2013
- Aneroid Barometre -4768 27.09.2013
- Bankiz -4695 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -4991 27.09.2013
- Artezyen -5039 27.09.2013
- Atmosfer -4993 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -4731 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -4835 27.09.2013
- Bağıl Nem -4788 27.09.2013
- Andezit -4723 27.09.2013
- Düden -4775 27.09.2013
- Erozyon -5075 27.09.2013
- Epirojenez -4858 27.09.2013
- Enlem -4512 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -4693 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -4918 27.09.2013
- Ekliptik-4682 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -4860 27.09.2013
- Dünya -4676 27.09.2013
- Coğrafi Konum -4942 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -4755 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -5621 27.09.2013
- Don Olayı -4766 27.09.2013
- Dolin -4668 27.09.2013
- Diyorit -4751 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -4952 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -4877 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -4879 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -4838 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -4750 27.09.2013
- Çekirdek -4577 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -4897 27.09.2013
- Çizgisel Hız -4915 27.09.2013
- Dalgalar -4613 27.09.2013
- Delta -4448 27.09.2013
- Deniz -4633 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -4719 27.09.2013
- Deprem -4754 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -4826 27.09.2013
- Çökme Dolini -4770 27.09.2013
- Açık Havza -4762 27.09.2013
- Afet Bölgesi-4671 27.09.2013
- Aile Planlaması-5047 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-4704 27.09.2013
- Art Bölge-4769 27.09.2013
- Asit Yağmuru-4619 27.09.2013
- Aspir-5460 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-4703 27.09.2013
- Aerosol-4656 27.09.2013
- Azot Döngüsü-4946 27.09.2013
- Açısal Hız -4844 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-4819 27.09.2013

 

237---1140425