Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -4609 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -4560 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -4529 05.12.2015
- Şemosfer -4692 27.09.2013
- Troposfer -4702 27.09.2013
- Traverten -4758 27.09.2013
- Traverten -4744 27.09.2013
- Toprak Haritaları -4818 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -4958 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -4851 27.09.2013
- Termik Ekvator -4698 27.09.2013
- Termik Basınç -4690 27.09.2013
- Tepe -4766 27.09.2013
- Tektonik Göller -4920 27.09.2013
- Tundra -4630 27.09.2013
- Taraça -4635 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -4782 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -4724 27.09.2013
- Stratosfer -4648 27.09.2013
- Step -4653 27.09.2013
- Siyenit -4824 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -4600 27.09.2013
- Sirk buzulu -4578 27.09.2013
- Sırt -4668 27.09.2013
- Sıcaklık -4936 27.09.2013
- Tebeşir -4694 27.09.2013
- Yerel Saat -4856 27.09.2013
- Takke buzulu -4546 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -5023 27.09.2013
- Zoocoğrafya-4988 27.09.2013
- Yükseklik -4781 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -4907 27.09.2013
- Yöre -4650 27.09.2013
- Yıldız -4769 27.09.2013
- Yayla -4840 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -4857 27.09.2013
- Yamaç -4628 27.09.2013
- Yağış -4558 27.09.2013
- Uvala -4717 27.09.2013
- Tsunami -4889 27.09.2013
- Yoğunlaşma -4840 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -4625 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -4695 27.09.2013
- Vadi -4588 27.09.2013
- Vadi buzulu -4743 27.09.2013
- Volkan Konisi -4915 27.09.2013
- Volkanik Göller -4954 27.09.2013
- Volkanik Tüf -4669 27.09.2013
- Volkanizma -4816 27.09.2013
- Volkan Bacası -4699 27.09.2013
- Matematik Konum -4696 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -4846 27.09.2013
- Menderes -4900 27.09.2013
- Mermer -4780 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -4886 27.09.2013
- Mezra -4799 27.09.2013
- Mistral -4596 27.09.2013
- Narenciye -4802 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -4697 27.09.2013
- Nebula Teorisi -4845 27.09.2013
- Nefometre -4883 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -4727 27.09.2013
- Manto -4919 27.09.2013
- Muson Ormanları -4745 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -4998 27.09.2013
- Mağara -4648 27.09.2013
- Litosfer -4638 27.09.2013
- Lejant -4839 27.09.2013
- Lapya -4692 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -4816 27.09.2013
- Kumullar -4897 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -4793 27.09.2013
- Kumsal -4824 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -4941 27.09.2013
- Krivetz-4664 27.09.2013
- Neozoik Zaman -4659 27.09.2013
- Otlak -4415 27.09.2013
- Kroki -4681 27.09.2013
- Polye -4694 27.09.2013
- Seki (Taraça) -5357 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -4717 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -4643 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -4796 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -5082 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -4822 27.09.2013
- Rüzgar -4701 27.09.2013
- Poyraz -4708 27.09.2013
- Perihel -4505 27.09.2013
- Peneplen -5058 27.09.2013
- Plato -4671 27.09.2013
- Plan -4616 27.09.2013
- Peribacası -4780 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -4708 27.09.2013
- Nüfus -4677 27.09.2013
- Projeksiyon -4587 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -4691 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -4475 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -4773 27.09.2013
- Obruk -4800 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -4615 27.09.2013
- Okyanus -4640 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -4595 27.09.2013
- Özel Konum -4693 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -4521 27.09.2013
- Örtü buzulu -4506 27.09.2013
- Heyelan -4735 27.09.2013
- Göçler -4600 27.09.2013
- Grafik Ölçek -4656 27.09.2013
- Granit -4757 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -4610 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -4752 27.09.2013
- Harita -4654 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -4679 27.09.2013
- Harita Ölçeği -4802 27.09.2013
- Gnays -4701 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -5018 27.09.2013
- Işıma -4760 27.09.2013
- İç Deniz -4591 27.09.2013
- Erime Dolini -4712 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -4934 27.09.2013
- Gel – Git -4759 27.09.2013
- Gayzer -4877 27.09.2013
- Galeri Ormanları -4647 27.09.2013
- Fosil -4731 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -4737 27.09.2013
- Filat -4580 27.09.2013
- Fay aynası -4739 27.09.2013
- Fay açısı -4919 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -4978 27.09.2013
- Etezien -4629 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -4659 27.09.2013
- Eş Aralık -4517 27.09.2013
- Kaynak -4673 27.09.2013
- İklim -4834 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -4710 27.09.2013
- Kırağı -4552 27.09.2013
- İlkel Zaman -4561 27.09.2013
- Karayel -4714 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -4820 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -4707 27.09.2013
- Kıta Yamacı -4840 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -5840 27.09.2013
- Kıta Platformu -4581 27.09.2013
- Kıta -4626 27.09.2013
- Kırç -4610 27.09.2013
- Kömür -4635 27.09.2013
- Kesir Ölçek -4623 27.09.2013
- Kenar Deniz -4560 27.09.2013
- Karstik Göller -4798 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -4589 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -5127 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -4670 27.09.2013
- Kırgıbayır -5102 27.09.2013
- Kapalı Havza -4578 27.09.2013
- İzobath eğrisi -4550 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -4822 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -4889 27.09.2013
- İyonosfer -4748 27.09.2013
- Jeosenklinal -4755 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -4957 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -4694 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -4903 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -4876 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -5140 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -4828 27.09.2013
- Bazalt -4737 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -4804 27.09.2013
- Boğaz-4640 27.09.2013
- Bora -4888 27.09.2013
- Basınç -4855 27.09.2013
- Boylam -4534 27.09.2013
- Boyun -4525 27.09.2013
- Bozkır -4725 27.09.2013
- Buharlaşma -4792 27.09.2013
- Buzul Gölleri -4781 27.09.2013
- Barograf -4871 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -4690 27.09.2013
- Buz Dağı -4573 27.09.2013
- Aphel -4632 27.09.2013
- Ağıl -4811 27.09.2013
- Debi -4618 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -4772 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -4650 27.09.2013
- Alizeler -4682 27.09.2013
- Altimetre -4688 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -4743 27.09.2013
- Aneroid Barometre -4704 27.09.2013
- Bankiz -4637 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -4931 27.09.2013
- Artezyen -4948 27.09.2013
- Atmosfer -4928 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -4667 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -4766 27.09.2013
- Bağıl Nem -4735 27.09.2013
- Andezit -4661 27.09.2013
- Düden -4714 27.09.2013
- Erozyon -5010 27.09.2013
- Epirojenez -4790 27.09.2013
- Enlem -4460 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -4633 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -4859 27.09.2013
- Ekliptik-4619 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -4797 27.09.2013
- Dünya -4618 27.09.2013
- Coğrafi Konum -4874 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -4692 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -5548 27.09.2013
- Don Olayı -4722 27.09.2013
- Dolin -4606 27.09.2013
- Diyorit -4687 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -4888 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -4810 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -4799 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -4776 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -4685 27.09.2013
- Çekirdek -4517 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -4835 27.09.2013
- Çizgisel Hız -4826 27.09.2013
- Dalgalar -4534 27.09.2013
- Delta -4383 27.09.2013
- Deniz -4574 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -4651 27.09.2013
- Deprem -4695 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -4756 27.09.2013
- Çökme Dolini -4697 27.09.2013
- Açık Havza -4689 27.09.2013
- Afet Bölgesi-4596 27.09.2013
- Aile Planlaması-4984 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-4634 27.09.2013
- Art Bölge-4711 27.09.2013
- Asit Yağmuru-4561 27.09.2013
- Aspir-5406 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-4639 27.09.2013
- Aerosol-4589 27.09.2013
- Azot Döngüsü-4877 27.09.2013
- Açısal Hız -4773 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-4750 27.09.2013

 

237---1125174