Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -9616 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -10101 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -10200 05.12.2015
- Şemosfer -10208 27.09.2013
- Troposfer -10619 27.09.2013
- Traverten -10855 27.09.2013
- Traverten -10361 27.09.2013
- Toprak Haritaları -10322 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -10686 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -10717 27.09.2013
- Termik Ekvator -10427 27.09.2013
- Termik Basınç -10203 27.09.2013
- Tepe -10170 27.09.2013
- Tektonik Göller -10655 27.09.2013
- Tundra -10635 27.09.2013
- Taraça -10226 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -10322 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -10387 27.09.2013
- Stratosfer -10089 27.09.2013
- Step -10171 27.09.2013
- Siyenit -10573 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -10368 27.09.2013
- Sirk buzulu -10174 27.09.2013
- Sırt -10185 27.09.2013
- Sıcaklık -10791 27.09.2013
- Tebeşir -10051 27.09.2013
- Yerel Saat -11057 27.09.2013
- Takke buzulu -10156 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -10931 27.09.2013
- Zoocoğrafya-10878 27.09.2013
- Yükseklik -10822 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -10771 27.09.2013
- Yöre -10156 27.09.2013
- Yıldız -10234 27.09.2013
- Yayla -10958 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -10625 27.09.2013
- Yamaç -10142 27.09.2013
- Yağış -10053 27.09.2013
- Uvala -10453 27.09.2013
- Tsunami -10709 27.09.2013
- Yoğunlaşma -10490 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -9883 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -10334 27.09.2013
- Vadi -10210 27.09.2013
- Vadi buzulu -10613 27.09.2013
- Volkan Konisi -11448 27.09.2013
- Volkanik Göller -10901 27.09.2013
- Volkanik Tüf -10846 27.09.2013
- Volkanizma -10513 27.09.2013
- Volkan Bacası -10410 27.09.2013
- Matematik Konum -10210 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -10280 27.09.2013
- Menderes -10816 27.09.2013
- Mermer -10129 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -9843 27.09.2013
- Mezra -10239 27.09.2013
- Mistral -9683 27.09.2013
- Narenciye -9914 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -9965 27.09.2013
- Nebula Teorisi -10277 27.09.2013
- Nefometre -10913 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -9485 27.09.2013
- Manto -10095 27.09.2013
- Muson Ormanları -9872 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -10316 27.09.2013
- Mağara -10170 27.09.2013
- Litosfer -9782 27.09.2013
- Lejant -10087 27.09.2013
- Lapya -9797 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -9957 27.09.2013
- Kumullar -10478 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -10142 27.09.2013
- Kumsal -9551 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -10518 27.09.2013
- Krivetz-9756 27.09.2013
- Neozoik Zaman -10234 27.09.2013
- Otlak -9604 27.09.2013
- Kroki -9953 27.09.2013
- Polye -9529 27.09.2013
- Seki (Taraça) -11532 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -10952 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -9224 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -10436 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -10835 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -9982 27.09.2013
- Rüzgar -9244 27.09.2013
- Poyraz -10081 27.09.2013
- Perihel -9648 27.09.2013
- Peneplen -11602 27.09.2013
- Plato -9691 27.09.2013
- Plan -9848 27.09.2013
- Peribacası -10343 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -9523 27.09.2013
- Nüfus -9804 27.09.2013
- Projeksiyon -10249 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -10329 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -9159 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -10387 27.09.2013
- Obruk -9738 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -9829 27.09.2013
- Okyanus -9349 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -9807 27.09.2013
- Özel Konum -10252 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -9818 27.09.2013
- Örtü buzulu -9998 27.09.2013
- Heyelan -10121 27.09.2013
- Göçler -9867 27.09.2013
- Grafik Ölçek -9755 27.09.2013
- Granit -10017 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -9846 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -10831 27.09.2013
- Harita -9904 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -8742 27.09.2013
- Harita Ölçeği -9719 27.09.2013
- Gnays -9772 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -10677 27.09.2013
- Işıma -9388 27.09.2013
- İç Deniz -9642 27.09.2013
- Erime Dolini -10127 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -9945 27.09.2013
- Gel – Git -9937 27.09.2013
- Gayzer -9634 27.09.2013
- Galeri Ormanları -9557 27.09.2013
- Fosil -10153 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -9860 27.09.2013
- Filat -10042 27.09.2013
- Fay aynası -9860 27.09.2013
- Fay açısı -10391 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -10819 27.09.2013
- Etezien -9694 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -9122 27.09.2013
- Eş Aralık -8529 27.09.2013
- Kaynak -9798 27.09.2013
- İklim -9787 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -9931 27.09.2013
- Kırağı -9829 27.09.2013
- İlkel Zaman -9142 27.09.2013
- Karayel -9229 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -10023 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -10384 27.09.2013
- Kıta Yamacı -9986 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -13191 27.09.2013
- Kıta Platformu -9219 27.09.2013
- Kıta -9767 27.09.2013
- Kırç -9816 27.09.2013
- Kömür -9734 27.09.2013
- Kesir Ölçek -9620 27.09.2013
- Kenar Deniz -9776 27.09.2013
- Karstik Göller -10222 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -9064 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -11093 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -9846 27.09.2013
- Kırgıbayır -10706 27.09.2013
- Kapalı Havza -9123 27.09.2013
- İzobath eğrisi -9582 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -10421 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -10261 27.09.2013
- İyonosfer -9879 27.09.2013
- Jeosenklinal -10002 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -10838 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -10216 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -10019 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -10214 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -10672 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -10156 27.09.2013
- Bazalt -10055 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -10202 27.09.2013
- Boğaz-9717 27.09.2013
- Bora -10053 27.09.2013
- Basınç -10040 27.09.2013
- Boylam -9057 27.09.2013
- Boyun -9621 27.09.2013
- Bozkır -10360 27.09.2013
- Buharlaşma -10386 27.09.2013
- Buzul Gölleri -9855 27.09.2013
- Barograf -10207 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -9618 27.09.2013
- Buz Dağı -9546 27.09.2013
- Aphel -9806 27.09.2013
- Ağıl -10446 27.09.2013
- Debi -9663 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -10196 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -9372 27.09.2013
- Alizeler -9872 27.09.2013
- Altimetre -9877 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -9968 27.09.2013
- Aneroid Barometre -9803 27.09.2013
- Bankiz -9747 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -10410 27.09.2013
- Artezyen -10470 27.09.2013
- Atmosfer -10587 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -9773 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -10150 27.09.2013
- Bağıl Nem -9928 27.09.2013
- Andezit -10014 27.09.2013
- Düden -10033 27.09.2013
- Erozyon -10358 27.09.2013
- Epirojenez -10444 27.09.2013
- Enlem -9517 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -10030 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -9980 27.09.2013
- Ekliptik-9204 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -10354 27.09.2013
- Dünya -9186 27.09.2013
- Coğrafi Konum -9883 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -9543 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -11459 27.09.2013
- Don Olayı -9665 27.09.2013
- Dolin -9359 27.09.2013
- Diyorit -9867 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -10267 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -10176 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -9961 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -9245 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -9699 27.09.2013
- Çekirdek -9589 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -9550 27.09.2013
- Çizgisel Hız -11265 27.09.2013
- Dalgalar -9671 27.09.2013
- Delta -8998 27.09.2013
- Deniz -9626 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -10161 27.09.2013
- Deprem -9229 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -9841 27.09.2013
- Çökme Dolini -9969 27.09.2013
- Açık Havza -9864 27.09.2013
- Afet Bölgesi-9872 27.09.2013
- Aile Planlaması-10332 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-9830 27.09.2013
- Art Bölge-9366 27.09.2013
- Asit Yağmuru-9673 27.09.2013
- Aspir-11857 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-9683 27.09.2013
- Aerosol-9533 27.09.2013
- Azot Döngüsü-10273 27.09.2013
- Açısal Hız -10339 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-10021 27.09.2013

 

237---2389028