Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -8558 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -9053 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -9105 05.12.2015
- Şemosfer -9145 27.09.2013
- Troposfer -9554 27.09.2013
- Traverten -9757 27.09.2013
- Traverten -9310 27.09.2013
- Toprak Haritaları -9241 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -9648 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -9630 27.09.2013
- Termik Ekvator -9365 27.09.2013
- Termik Basınç -9169 27.09.2013
- Tepe -9135 27.09.2013
- Tektonik Göller -9612 27.09.2013
- Tundra -9575 27.09.2013
- Taraça -9150 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -9250 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -9278 27.09.2013
- Stratosfer -9031 27.09.2013
- Step -9113 27.09.2013
- Siyenit -9518 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -9206 27.09.2013
- Sirk buzulu -9122 27.09.2013
- Sırt -9140 27.09.2013
- Sıcaklık -9758 27.09.2013
- Tebeşir -8990 27.09.2013
- Yerel Saat -10017 27.09.2013
- Takke buzulu -9072 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -9854 27.09.2013
- Zoocoğrafya-9807 27.09.2013
- Yükseklik -9732 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -9719 27.09.2013
- Yöre -9089 27.09.2013
- Yıldız -9169 27.09.2013
- Yayla -9877 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -9526 27.09.2013
- Yamaç -9080 27.09.2013
- Yağış -8993 27.09.2013
- Uvala -9360 27.09.2013
- Tsunami -9633 27.09.2013
- Yoğunlaşma -9428 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -8848 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -9314 27.09.2013
- Vadi -9102 27.09.2013
- Vadi buzulu -9565 27.09.2013
- Volkan Konisi -10269 27.09.2013
- Volkanik Göller -9760 27.09.2013
- Volkanik Tüf -9773 27.09.2013
- Volkanizma -9427 27.09.2013
- Volkan Bacası -9322 27.09.2013
- Matematik Konum -9156 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -9180 27.09.2013
- Menderes -9728 27.09.2013
- Mermer -9084 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -8910 27.09.2013
- Mezra -9196 27.09.2013
- Mistral -8663 27.09.2013
- Narenciye -8884 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -8954 27.09.2013
- Nebula Teorisi -9265 27.09.2013
- Nefometre -9770 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -8497 27.09.2013
- Manto -9056 27.09.2013
- Muson Ormanları -8842 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -9271 27.09.2013
- Mağara -9095 27.09.2013
- Litosfer -8722 27.09.2013
- Lejant -9060 27.09.2013
- Lapya -8756 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -8959 27.09.2013
- Kumullar -9453 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -9079 27.09.2013
- Kumsal -8606 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -9499 27.09.2013
- Krivetz-8699 27.09.2013
- Neozoik Zaman -9182 27.09.2013
- Otlak -8563 27.09.2013
- Kroki -8924 27.09.2013
- Polye -8585 27.09.2013
- Seki (Taraça) -10409 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -9904 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -8289 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -9410 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -9756 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -8971 27.09.2013
- Rüzgar -8316 27.09.2013
- Poyraz -9077 27.09.2013
- Perihel -8621 27.09.2013
- Peneplen -10447 27.09.2013
- Plato -8655 27.09.2013
- Plan -8836 27.09.2013
- Peribacası -9306 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -8504 27.09.2013
- Nüfus -8773 27.09.2013
- Projeksiyon -9214 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -9237 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -8201 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -9393 27.09.2013
- Obruk -8779 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -8805 27.09.2013
- Okyanus -8405 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -8777 27.09.2013
- Özel Konum -9199 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -8781 27.09.2013
- Örtü buzulu -8962 27.09.2013
- Heyelan -9116 27.09.2013
- Göçler -8823 27.09.2013
- Grafik Ölçek -8748 27.09.2013
- Granit -8928 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -8809 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -9786 27.09.2013
- Harita -8888 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -7898 27.09.2013
- Harita Ölçeği -8791 27.09.2013
- Gnays -8739 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -9633 27.09.2013
- Işıma -8439 27.09.2013
- İç Deniz -8621 27.09.2013
- Erime Dolini -9081 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -9026 27.09.2013
- Gel – Git -8858 27.09.2013
- Gayzer -8721 27.09.2013
- Galeri Ormanları -8585 27.09.2013
- Fosil -9119 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -8818 27.09.2013
- Filat -9042 27.09.2013
- Fay aynası -8826 27.09.2013
- Fay açısı -9353 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -9748 27.09.2013
- Etezien -8674 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -8204 27.09.2013
- Eş Aralık -7664 27.09.2013
- Kaynak -8786 27.09.2013
- İklim -8863 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -8890 27.09.2013
- Kırağı -8747 27.09.2013
- İlkel Zaman -8163 27.09.2013
- Karayel -8314 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -8961 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -9338 27.09.2013
- Kıta Yamacı -8934 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -12000 27.09.2013
- Kıta Platformu -8273 27.09.2013
- Kıta -8758 27.09.2013
- Kırç -8758 27.09.2013
- Kömür -8711 27.09.2013
- Kesir Ölçek -8696 27.09.2013
- Kenar Deniz -8747 27.09.2013
- Karstik Göller -9156 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -8096 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -9989 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -8839 27.09.2013
- Kırgıbayır -9621 27.09.2013
- Kapalı Havza -8182 27.09.2013
- İzobath eğrisi -8557 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -9350 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -9168 27.09.2013
- İyonosfer -8816 27.09.2013
- Jeosenklinal -8933 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -9785 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -9185 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -9014 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -9158 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -9612 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -9111 27.09.2013
- Bazalt -8966 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -9161 27.09.2013
- Boğaz-8680 27.09.2013
- Bora -9031 27.09.2013
- Basınç -9041 27.09.2013
- Boylam -8105 27.09.2013
- Boyun -8566 27.09.2013
- Bozkır -9269 27.09.2013
- Buharlaşma -9337 27.09.2013
- Buzul Gölleri -8845 27.09.2013
- Barograf -9120 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -8678 27.09.2013
- Buz Dağı -8522 27.09.2013
- Aphel -8762 27.09.2013
- Ağıl -9382 27.09.2013
- Debi -8643 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -9162 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -8415 27.09.2013
- Alizeler -8804 27.09.2013
- Altimetre -8828 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -8895 27.09.2013
- Aneroid Barometre -8780 27.09.2013
- Bankiz -8683 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -9358 27.09.2013
- Artezyen -9406 27.09.2013
- Atmosfer -9522 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -8730 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -9085 27.09.2013
- Bağıl Nem -8873 27.09.2013
- Andezit -8947 27.09.2013
- Düden -8996 27.09.2013
- Erozyon -9319 27.09.2013
- Epirojenez -9403 27.09.2013
- Enlem -8503 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -8995 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -8928 27.09.2013
- Ekliptik-8275 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -9334 27.09.2013
- Dünya -8254 27.09.2013
- Coğrafi Konum -8924 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -8562 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -10357 27.09.2013
- Don Olayı -8736 27.09.2013
- Dolin -8381 27.09.2013
- Diyorit -8802 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -9182 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -9131 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -8874 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -8330 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -8675 27.09.2013
- Çekirdek -8555 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -8605 27.09.2013
- Çizgisel Hız -9994 27.09.2013
- Dalgalar -8647 27.09.2013
- Delta -8069 27.09.2013
- Deniz -8598 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -9132 27.09.2013
- Deprem -8377 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -8806 27.09.2013
- Çökme Dolini -8906 27.09.2013
- Açık Havza -8842 27.09.2013
- Afet Bölgesi-8816 27.09.2013
- Aile Planlaması-9252 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-8815 27.09.2013
- Art Bölge-8395 27.09.2013
- Asit Yağmuru-8622 27.09.2013
- Aspir-10697 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-8659 27.09.2013
- Aerosol-8551 27.09.2013
- Azot Döngüsü-9252 27.09.2013
- Açısal Hız -9306 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-8985 27.09.2013

 

237---2143701