Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -5210 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -5296 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -5237 05.12.2015
- Şemosfer -5341 27.09.2013
- Troposfer -5347 27.09.2013
- Traverten -5482 27.09.2013
- Traverten -5455 27.09.2013
- Toprak Haritaları -5443 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -5707 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -5566 27.09.2013
- Termik Ekvator -5450 27.09.2013
- Termik Basınç -5339 27.09.2013
- Tepe -5430 27.09.2013
- Tektonik Göller -5697 27.09.2013
- Tundra -5421 27.09.2013
- Taraça -5299 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -5339 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -5390 27.09.2013
- Stratosfer -5222 27.09.2013
- Step -5318 27.09.2013
- Siyenit -5614 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -5286 27.09.2013
- Sirk buzulu -5214 27.09.2013
- Sırt -5301 27.09.2013
- Sıcaklık -5587 27.09.2013
- Tebeşir -5226 27.09.2013
- Yerel Saat -5645 27.09.2013
- Takke buzulu -5165 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -5771 27.09.2013
- Zoocoğrafya-5780 27.09.2013
- Yükseklik -5580 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -5569 27.09.2013
- Yöre -5277 27.09.2013
- Yıldız -5415 27.09.2013
- Yayla -5543 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -5587 27.09.2013
- Yamaç -5272 27.09.2013
- Yağış -5157 27.09.2013
- Uvala -5378 27.09.2013
- Tsunami -5654 27.09.2013
- Yoğunlaşma -5519 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -5145 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -5416 27.09.2013
- Vadi -5289 27.09.2013
- Vadi buzulu -5436 27.09.2013
- Volkan Konisi -5670 27.09.2013
- Volkanik Göller -5800 27.09.2013
- Volkanik Tüf -5447 27.09.2013
- Volkanizma -5497 27.09.2013
- Volkan Bacası -5404 27.09.2013
- Matematik Konum -5340 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -5598 27.09.2013
- Menderes -5707 27.09.2013
- Mermer -5538 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -5547 27.09.2013
- Mezra -5564 27.09.2013
- Mistral -5222 27.09.2013
- Narenciye -5432 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -5341 27.09.2013
- Nebula Teorisi -5512 27.09.2013
- Nefometre -5703 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -5367 27.09.2013
- Manto -5538 27.09.2013
- Muson Ormanları -5367 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -5669 27.09.2013
- Mağara -5362 27.09.2013
- Litosfer -5279 27.09.2013
- Lejant -5582 27.09.2013
- Lapya -5304 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -5504 27.09.2013
- Kumullar -5679 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -5530 27.09.2013
- Kumsal -5541 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -5702 27.09.2013
- Krivetz-5263 27.09.2013
- Neozoik Zaman -5339 27.09.2013
- Otlak -5048 27.09.2013
- Kroki -5285 27.09.2013
- Polye -5375 27.09.2013
- Seki (Taraça) -6269 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -5566 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -5236 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -5498 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -5884 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -5446 27.09.2013
- Rüzgar -5264 27.09.2013
- Poyraz -5354 27.09.2013
- Perihel -5154 27.09.2013
- Peneplen -6091 27.09.2013
- Plato -5271 27.09.2013
- Plan -5296 27.09.2013
- Peribacası -5474 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -5327 27.09.2013
- Nüfus -5318 27.09.2013
- Projeksiyon -5379 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -5407 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -5099 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -5554 27.09.2013
- Obruk -5441 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -5293 27.09.2013
- Okyanus -5262 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -5207 27.09.2013
- Özel Konum -5392 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -5146 27.09.2013
- Örtü buzulu -5219 27.09.2013
- Heyelan -5474 27.09.2013
- Göçler -5318 27.09.2013
- Grafik Ölçek -5334 27.09.2013
- Granit -5417 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -5261 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -5552 27.09.2013
- Harita -5348 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -5230 27.09.2013
- Harita Ölçeği -5403 27.09.2013
- Gnays -5326 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -5887 27.09.2013
- Işıma -5304 27.09.2013
- İç Deniz -5215 27.09.2013
- Erime Dolini -5430 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -5718 27.09.2013
- Gel – Git -5370 27.09.2013
- Gayzer -5569 27.09.2013
- Galeri Ormanları -5279 27.09.2013
- Fosil -5416 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -5423 27.09.2013
- Filat -5254 27.09.2013
- Fay aynası -5402 27.09.2013
- Fay açısı -5595 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -5753 27.09.2013
- Etezien -5240 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -5195 27.09.2013
- Eş Aralık -5003 27.09.2013
- Kaynak -5303 27.09.2013
- İklim -5549 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -5433 27.09.2013
- Kırağı -5201 27.09.2013
- İlkel Zaman -5158 27.09.2013
- Karayel -5327 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -5478 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -5408 27.09.2013
- Kıta Yamacı -5484 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -7073 27.09.2013
- Kıta Platformu -5198 27.09.2013
- Kıta -5285 27.09.2013
- Kırç -5243 27.09.2013
- Kömür -5272 27.09.2013
- Kesir Ölçek -5235 27.09.2013
- Kenar Deniz -5228 27.09.2013
- Karstik Göller -5491 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -5143 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -5974 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -5326 27.09.2013
- Kırgıbayır -5857 27.09.2013
- Kapalı Havza -5128 27.09.2013
- İzobath eğrisi -5138 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -5492 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -5590 27.09.2013
- İyonosfer -5414 27.09.2013
- Jeosenklinal -5419 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -5865 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -5420 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -5668 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -5604 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -5912 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -5581 27.09.2013
- Bazalt -5433 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -5564 27.09.2013
- Boğaz-5304 27.09.2013
- Bora -5641 27.09.2013
- Basınç -5581 27.09.2013
- Boylam -5109 27.09.2013
- Boyun -5147 27.09.2013
- Bozkır -5422 27.09.2013
- Buharlaşma -5540 27.09.2013
- Buzul Gölleri -5487 27.09.2013
- Barograf -5554 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -5352 27.09.2013
- Buz Dağı -5198 27.09.2013
- Aphel -5283 27.09.2013
- Ağıl -5564 27.09.2013
- Debi -5291 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -5519 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -5225 27.09.2013
- Alizeler -5323 27.09.2013
- Altimetre -5336 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -5427 27.09.2013
- Aneroid Barometre -5341 27.09.2013
- Bankiz -5232 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -5709 27.09.2013
- Artezyen -5710 27.09.2013
- Atmosfer -5679 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -5281 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -5473 27.09.2013
- Bağıl Nem -5388 27.09.2013
- Andezit -5337 27.09.2013
- Düden -5427 27.09.2013
- Erozyon -5792 27.09.2013
- Epirojenez -5570 27.09.2013
- Enlem -5092 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -5375 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -5513 27.09.2013
- Ekliptik-5254 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -5565 27.09.2013
- Dünya -5208 27.09.2013
- Coğrafi Konum -5633 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -5331 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -6533 27.09.2013
- Don Olayı -5355 27.09.2013
- Dolin -5264 27.09.2013
- Diyorit -5338 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -5632 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -5509 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -5443 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -5355 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -5291 27.09.2013
- Çekirdek -5142 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -5478 27.09.2013
- Çizgisel Hız -5660 27.09.2013
- Dalgalar -5201 27.09.2013
- Delta -4998 27.09.2013
- Deniz -5207 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -5358 27.09.2013
- Deprem -5340 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -5420 27.09.2013
- Çökme Dolini -5335 27.09.2013
- Açık Havza -5351 27.09.2013
- Afet Bölgesi-5252 27.09.2013
- Aile Planlaması-5696 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-5300 27.09.2013
- Art Bölge-5301 27.09.2013
- Asit Yağmuru-5185 27.09.2013
- Aspir-6283 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-5269 27.09.2013
- Aerosol-5281 27.09.2013
- Azot Döngüsü-5611 27.09.2013
- Açısal Hız -5570 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-5418 27.09.2013

 

237---1287917