Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -6921 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -7217 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -7316 05.12.2015
- Şemosfer -7388 27.09.2013
- Troposfer -7748 27.09.2013
- Traverten -7938 27.09.2013
- Traverten -7543 27.09.2013
- Toprak Haritaları -7516 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -7876 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -7740 27.09.2013
- Termik Ekvator -7595 27.09.2013
- Termik Basınç -7456 27.09.2013
- Tepe -7476 27.09.2013
- Tektonik Göller -7872 27.09.2013
- Tundra -7835 27.09.2013
- Taraça -7375 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -7477 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -7530 27.09.2013
- Stratosfer -7304 27.09.2013
- Step -7405 27.09.2013
- Siyenit -7774 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -7425 27.09.2013
- Sirk buzulu -7356 27.09.2013
- Sırt -7403 27.09.2013
- Sıcaklık -8019 27.09.2013
- Tebeşir -7273 27.09.2013
- Yerel Saat -8201 27.09.2013
- Takke buzulu -7289 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -7997 27.09.2013
- Zoocoğrafya-7970 27.09.2013
- Yükseklik -7964 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -7969 27.09.2013
- Yöre -7372 27.09.2013
- Yıldız -7441 27.09.2013
- Yayla -8056 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -7791 27.09.2013
- Yamaç -7366 27.09.2013
- Yağış -7227 27.09.2013
- Uvala -7567 27.09.2013
- Tsunami -7851 27.09.2013
- Yoğunlaşma -7687 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -7118 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -7569 27.09.2013
- Vadi -7383 27.09.2013
- Vadi buzulu -7810 27.09.2013
- Volkan Konisi -8346 27.09.2013
- Volkanik Göller -7966 27.09.2013
- Volkanik Tüf -7932 27.09.2013
- Volkanizma -7690 27.09.2013
- Volkan Bacası -7541 27.09.2013
- Matematik Konum -7408 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -7413 27.09.2013
- Menderes -8003 27.09.2013
- Mermer -7384 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -7464 27.09.2013
- Mezra -7417 27.09.2013
- Mistral -6996 27.09.2013
- Narenciye -7227 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -7223 27.09.2013
- Nebula Teorisi -7563 27.09.2013
- Nefometre -7863 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -6988 27.09.2013
- Manto -7361 27.09.2013
- Muson Ormanları -7152 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -7504 27.09.2013
- Mağara -7256 27.09.2013
- Litosfer -7063 27.09.2013
- Lejant -7380 27.09.2013
- Lapya -7102 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -7279 27.09.2013
- Kumullar -7652 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -7370 27.09.2013
- Kumsal -7185 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -7705 27.09.2013
- Krivetz-7041 27.09.2013
- Neozoik Zaman -7440 27.09.2013
- Otlak -6867 27.09.2013
- Kroki -7185 27.09.2013
- Polye -7104 27.09.2013
- Seki (Taraça) -8506 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -8120 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -6871 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -7802 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -7920 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -7239 27.09.2013
- Rüzgar -6903 27.09.2013
- Poyraz -7427 27.09.2013
- Perihel -6990 27.09.2013
- Peneplen -8421 27.09.2013
- Plato -6961 27.09.2013
- Plan -7125 27.09.2013
- Peribacası -7585 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -7004 27.09.2013
- Nüfus -7115 27.09.2013
- Projeksiyon -7509 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -7538 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -6734 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -7679 27.09.2013
- Obruk -7243 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -7103 27.09.2013
- Okyanus -6934 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -7061 27.09.2013
- Özel Konum -7465 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -7113 27.09.2013
- Örtü buzulu -7299 27.09.2013
- Heyelan -7366 27.09.2013
- Göçler -7144 27.09.2013
- Grafik Ölçek -7096 27.09.2013
- Granit -7208 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -7092 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -8070 27.09.2013
- Harita -7150 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -6689 27.09.2013
- Harita Ölçeği -7339 27.09.2013
- Gnays -7085 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -7880 27.09.2013
- Işıma -6925 27.09.2013
- İç Deniz -6958 27.09.2013
- Erime Dolini -7429 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -7513 27.09.2013
- Gel – Git -7175 27.09.2013
- Gayzer -7220 27.09.2013
- Galeri Ormanları -7003 27.09.2013
- Fosil -7474 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -7157 27.09.2013
- Filat -7336 27.09.2013
- Fay aynası -7135 27.09.2013
- Fay açısı -7695 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -7772 27.09.2013
- Etezien -6985 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -6782 27.09.2013
- Eş Aralık -6427 27.09.2013
- Kaynak -7096 27.09.2013
- İklim -7353 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -7226 27.09.2013
- Kırağı -7002 27.09.2013
- İlkel Zaman -6781 27.09.2013
- Karayel -6936 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -7275 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -7602 27.09.2013
- Kıta Yamacı -7258 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -9950 27.09.2013
- Kıta Platformu -6812 27.09.2013
- Kıta -7046 27.09.2013
- Kırç -7048 27.09.2013
- Kömür -7047 27.09.2013
- Kesir Ölçek -7225 27.09.2013
- Kenar Deniz -7034 27.09.2013
- Karstik Göller -7485 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -6718 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -8074 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -7162 27.09.2013
- Kırgıbayır -7799 27.09.2013
- Kapalı Havza -6756 27.09.2013
- İzobath eğrisi -6914 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -7539 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -7420 27.09.2013
- İyonosfer -7185 27.09.2013
- Jeosenklinal -7225 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -8115 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -7518 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -7367 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -7491 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -7893 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -7441 27.09.2013
- Bazalt -7235 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -7394 27.09.2013
- Boğaz-7037 27.09.2013
- Bora -7395 27.09.2013
- Basınç -7575 27.09.2013
- Boylam -6680 27.09.2013
- Boyun -6957 27.09.2013
- Bozkır -7571 27.09.2013
- Buharlaşma -7650 27.09.2013
- Buzul Gölleri -7412 27.09.2013
- Barograf -7456 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -7224 27.09.2013
- Buz Dağı -6896 27.09.2013
- Aphel -7079 27.09.2013
- Ağıl -7654 27.09.2013
- Debi -7026 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -7420 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -7008 27.09.2013
- Alizeler -7153 27.09.2013
- Altimetre -7139 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -7235 27.09.2013
- Aneroid Barometre -7126 27.09.2013
- Bankiz -7013 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -7572 27.09.2013
- Artezyen -7685 27.09.2013
- Atmosfer -7893 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -7055 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -7319 27.09.2013
- Bağıl Nem -7188 27.09.2013
- Andezit -7218 27.09.2013
- Düden -7244 27.09.2013
- Erozyon -7590 27.09.2013
- Epirojenez -7690 27.09.2013
- Enlem -6833 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -7290 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -7251 27.09.2013
- Ekliptik-6836 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -7629 27.09.2013
- Dünya -6828 27.09.2013
- Coğrafi Konum -7421 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -7020 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -8572 27.09.2013
- Don Olayı -7264 27.09.2013
- Dolin -6909 27.09.2013
- Diyorit -7119 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -7501 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -7480 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -7200 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -6946 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -7023 27.09.2013
- Çekirdek -6884 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -7161 27.09.2013
- Çizgisel Hız -7748 27.09.2013
- Dalgalar -6960 27.09.2013
- Delta -6609 27.09.2013
- Deniz -6972 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -7460 27.09.2013
- Deprem -7168 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -7141 27.09.2013
- Çökme Dolini -7064 27.09.2013
- Açık Havza -7150 27.09.2013
- Afet Bölgesi-7059 27.09.2013
- Aile Planlaması-7496 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-7139 27.09.2013
- Art Bölge-6976 27.09.2013
- Asit Yağmuru-6973 27.09.2013
- Aspir-8488 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-6993 27.09.2013
- Aerosol-7044 27.09.2013
- Azot Döngüsü-7548 27.09.2013
- Açısal Hız -7463 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-7308 27.09.2013

 

237---1745756