Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -10453 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -11009 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -11038 05.12.2015
- Şemosfer -11008 27.09.2013
- Troposfer -11443 27.09.2013
- Traverten -11686 27.09.2013
- Traverten -11167 27.09.2013
- Toprak Haritaları -11135 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -11478 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -11584 27.09.2013
- Termik Ekvator -11246 27.09.2013
- Termik Basınç -10982 27.09.2013
- Tepe -10991 27.09.2013
- Tektonik Göller -11556 27.09.2013
- Tundra -11445 27.09.2013
- Taraça -10994 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -11132 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -11332 27.09.2013
- Stratosfer -10894 27.09.2013
- Step -10989 27.09.2013
- Siyenit -11362 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -11177 27.09.2013
- Sirk buzulu -10966 27.09.2013
- Sırt -10960 27.09.2013
- Sıcaklık -11574 27.09.2013
- Tebeşir -10881 27.09.2013
- Yerel Saat -11924 27.09.2013
- Takke buzulu -10950 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -11759 27.09.2013
- Zoocoğrafya-11692 27.09.2013
- Yükseklik -11617 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -11601 27.09.2013
- Yöre -11015 27.09.2013
- Yıldız -11025 27.09.2013
- Yayla -11822 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -11449 27.09.2013
- Yamaç -10938 27.09.2013
- Yağış -10906 27.09.2013
- Uvala -11270 27.09.2013
- Tsunami -11544 27.09.2013
- Yoğunlaşma -11314 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -10686 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -11186 27.09.2013
- Vadi -11072 27.09.2013
- Vadi buzulu -11494 27.09.2013
- Volkan Konisi -12326 27.09.2013
- Volkanik Göller -11781 27.09.2013
- Volkanik Tüf -11736 27.09.2013
- Volkanizma -11351 27.09.2013
- Volkan Bacası -11250 27.09.2013
- Matematik Konum -11038 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -11208 27.09.2013
- Menderes -11639 27.09.2013
- Mermer -10939 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -10477 27.09.2013
- Mezra -11002 27.09.2013
- Mistral -10467 27.09.2013
- Narenciye -10720 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -10737 27.09.2013
- Nebula Teorisi -11086 27.09.2013
- Nefometre -11730 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -10221 27.09.2013
- Manto -10916 27.09.2013
- Muson Ormanları -10682 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -11117 27.09.2013
- Mağara -11013 27.09.2013
- Litosfer -10583 27.09.2013
- Lejant -10885 27.09.2013
- Lapya -10558 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -10732 27.09.2013
- Kumullar -11268 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -10969 27.09.2013
- Kumsal -10200 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -11309 27.09.2013
- Krivetz-10511 27.09.2013
- Neozoik Zaman -10990 27.09.2013
- Otlak -10368 27.09.2013
- Kroki -10726 27.09.2013
- Polye -10202 27.09.2013
- Seki (Taraça) -12468 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -11756 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -9837 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -11186 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -11744 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -10757 27.09.2013
- Rüzgar -9917 27.09.2013
- Poyraz -10831 27.09.2013
- Perihel -10400 27.09.2013
- Peneplen -12472 27.09.2013
- Plato -10462 27.09.2013
- Plan -10608 27.09.2013
- Peribacası -11099 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -10221 27.09.2013
- Nüfus -10543 27.09.2013
- Projeksiyon -11013 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -11085 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -9784 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -11143 27.09.2013
- Obruk -10448 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -10598 27.09.2013
- Okyanus -10042 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -10566 27.09.2013
- Özel Konum -11147 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -10575 27.09.2013
- Örtü buzulu -10740 27.09.2013
- Heyelan -10873 27.09.2013
- Göçler -10670 27.09.2013
- Grafik Ölçek -10479 27.09.2013
- Granit -10789 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -10636 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -11632 27.09.2013
- Harita -10627 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -9317 27.09.2013
- Harita Ölçeği -10409 27.09.2013
- Gnays -10571 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -11436 27.09.2013
- Işıma -10031 27.09.2013
- İç Deniz -10354 27.09.2013
- Erime Dolini -10881 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -10630 27.09.2013
- Gel – Git -10757 27.09.2013
- Gayzer -10247 27.09.2013
- Galeri Ormanları -10245 27.09.2013
- Fosil -10957 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -10633 27.09.2013
- Filat -10841 27.09.2013
- Fay aynası -10625 27.09.2013
- Fay açısı -11174 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -11620 27.09.2013
- Etezien -10438 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -9722 27.09.2013
- Eş Aralık -9029 27.09.2013
- Kaynak -10592 27.09.2013
- İklim -10431 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -10704 27.09.2013
- Kırağı -10625 27.09.2013
- İlkel Zaman -9823 27.09.2013
- Karayel -9813 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -10818 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -11231 27.09.2013
- Kıta Yamacı -10804 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -14216 27.09.2013
- Kıta Platformu -9934 27.09.2013
- Kıta -10509 27.09.2013
- Kırç -10630 27.09.2013
- Kömür -10502 27.09.2013
- Kesir Ölçek -10261 27.09.2013
- Kenar Deniz -10535 27.09.2013
- Karstik Göller -11054 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -9675 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -11933 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -10580 27.09.2013
- Kırgıbayır -11615 27.09.2013
- Kapalı Havza -9820 27.09.2013
- İzobath eğrisi -10354 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -11217 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -11094 27.09.2013
- İyonosfer -10642 27.09.2013
- Jeosenklinal -10797 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -11580 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -11001 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -10679 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -11034 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -11600 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -10955 27.09.2013
- Bazalt -10867 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -10962 27.09.2013
- Boğaz-10461 27.09.2013
- Bora -10837 27.09.2013
- Basınç -10660 27.09.2013
- Boylam -9720 27.09.2013
- Boyun -10365 27.09.2013
- Bozkır -11134 27.09.2013
- Buharlaşma -11172 27.09.2013
- Buzul Gölleri -10581 27.09.2013
- Barograf -10957 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -10221 27.09.2013
- Buz Dağı -10314 27.09.2013
- Aphel -10577 27.09.2013
- Ağıl -11199 27.09.2013
- Debi -10437 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -10949 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -9999 27.09.2013
- Alizeler -10625 27.09.2013
- Altimetre -10623 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -10770 27.09.2013
- Aneroid Barometre -10564 27.09.2013
- Bankiz -10525 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -11144 27.09.2013
- Artezyen -11309 27.09.2013
- Atmosfer -11385 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -10532 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -10906 27.09.2013
- Bağıl Nem -10695 27.09.2013
- Andezit -10767 27.09.2013
- Düden -10807 27.09.2013
- Erozyon -11126 27.09.2013
- Epirojenez -11252 27.09.2013
- Enlem -10314 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -10786 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -10713 27.09.2013
- Ekliptik-9837 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -11111 27.09.2013
- Dünya -9807 27.09.2013
- Coğrafi Konum -10505 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -10200 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -12332 27.09.2013
- Don Olayı -10264 27.09.2013
- Dolin -10019 27.09.2013
- Diyorit -10613 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -11030 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -10928 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -10726 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -9869 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -10449 27.09.2013
- Çekirdek -10364 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -10219 27.09.2013
- Çizgisel Hız -12135 27.09.2013
- Dalgalar -10412 27.09.2013
- Delta -9659 27.09.2013
- Deniz -10354 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -10904 27.09.2013
- Deprem -9758 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -10606 27.09.2013
- Çökme Dolini -10708 27.09.2013
- Açık Havza -10646 27.09.2013
- Afet Bölgesi-10658 27.09.2013
- Aile Planlaması-11134 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-10639 27.09.2013
- Art Bölge-10092 27.09.2013
- Asit Yağmuru-10499 27.09.2013
- Aspir-12719 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-10439 27.09.2013
- Aerosol-10240 27.09.2013
- Azot Döngüsü-11027 27.09.2013
- Açısal Hız -11175 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-10840 27.09.2013

 

237---2571778