Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -6070 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -6233 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -6290 05.12.2015
- Şemosfer -6364 27.09.2013
- Troposfer -6578 27.09.2013
- Traverten -6755 27.09.2013
- Traverten -6501 27.09.2013
- Toprak Haritaları -6503 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -6829 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -6645 27.09.2013
- Termik Ekvator -6551 27.09.2013
- Termik Basınç -6418 27.09.2013
- Tepe -6479 27.09.2013
- Tektonik Göller -6803 27.09.2013
- Tundra -6671 27.09.2013
- Taraça -6352 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -6423 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -6482 27.09.2013
- Stratosfer -6299 27.09.2013
- Step -6383 27.09.2013
- Siyenit -6713 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -6358 27.09.2013
- Sirk buzulu -6309 27.09.2013
- Sırt -6361 27.09.2013
- Sıcaklık -6834 27.09.2013
- Tebeşir -6279 27.09.2013
- Yerel Saat -6942 27.09.2013
- Takke buzulu -6227 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -6907 27.09.2013
- Zoocoğrafya-6866 27.09.2013
- Yükseklik -6830 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -6788 27.09.2013
- Yöre -6310 27.09.2013
- Yıldız -6436 27.09.2013
- Yayla -6828 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -6704 27.09.2013
- Yamaç -6320 27.09.2013
- Yağış -6198 27.09.2013
- Uvala -6504 27.09.2013
- Tsunami -6764 27.09.2013
- Yoğunlaşma -6610 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -6084 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -6474 27.09.2013
- Vadi -6298 27.09.2013
- Vadi buzulu -6659 27.09.2013
- Volkan Konisi -6991 27.09.2013
- Volkanik Göller -6860 27.09.2013
- Volkanik Tüf -6704 27.09.2013
- Volkanizma -6577 27.09.2013
- Volkan Bacası -6466 27.09.2013
- Matematik Konum -6356 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -6543 27.09.2013
- Menderes -6898 27.09.2013
- Mermer -6500 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -6598 27.09.2013
- Mezra -6525 27.09.2013
- Mistral -6125 27.09.2013
- Narenciye -6361 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -6297 27.09.2013
- Nebula Teorisi -6594 27.09.2013
- Nefometre -6796 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -6220 27.09.2013
- Manto -6463 27.09.2013
- Muson Ormanları -6293 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -6599 27.09.2013
- Mağara -6343 27.09.2013
- Litosfer -6199 27.09.2013
- Lejant -6518 27.09.2013
- Lapya -6255 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -6418 27.09.2013
- Kumullar -6711 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -6486 27.09.2013
- Kumsal -6383 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -6709 27.09.2013
- Krivetz-6188 27.09.2013
- Neozoik Zaman -6437 27.09.2013
- Otlak -5972 27.09.2013
- Kroki -6280 27.09.2013
- Polye -6277 27.09.2013
- Seki (Taraça) -7410 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -6904 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -6104 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -6745 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -6936 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -6385 27.09.2013
- Rüzgar -6129 27.09.2013
- Poyraz -6443 27.09.2013
- Perihel -6095 27.09.2013
- Peneplen -7308 27.09.2013
- Plato -6156 27.09.2013
- Plan -6255 27.09.2013
- Peribacası -6570 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -6213 27.09.2013
- Nüfus -6251 27.09.2013
- Projeksiyon -6506 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -6535 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -5950 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -6669 27.09.2013
- Obruk -6376 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -6223 27.09.2013
- Okyanus -6150 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -6147 27.09.2013
- Özel Konum -6487 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -6165 27.09.2013
- Örtü buzulu -6319 27.09.2013
- Heyelan -6457 27.09.2013
- Göçler -6274 27.09.2013
- Grafik Ölçek -6247 27.09.2013
- Granit -6358 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -6212 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -6898 27.09.2013
- Harita -6281 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -6017 27.09.2013
- Harita Ölçeği -6448 27.09.2013
- Gnays -6242 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -6893 27.09.2013
- Işıma -6149 27.09.2013
- İç Deniz -6123 27.09.2013
- Erime Dolini -6464 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -6637 27.09.2013
- Gel – Git -6287 27.09.2013
- Gayzer -6432 27.09.2013
- Galeri Ormanları -6175 27.09.2013
- Fosil -6507 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -6315 27.09.2013
- Filat -6356 27.09.2013
- Fay aynası -6294 27.09.2013
- Fay açısı -6714 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -6782 27.09.2013
- Etezien -6152 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -6030 27.09.2013
- Eş Aralık -5753 27.09.2013
- Kaynak -6226 27.09.2013
- İklim -6501 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -6351 27.09.2013
- Kırağı -6134 27.09.2013
- İlkel Zaman -6019 27.09.2013
- Karayel -6186 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -6389 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -6533 27.09.2013
- Kıta Yamacı -6402 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -8620 27.09.2013
- Kıta Platformu -6054 27.09.2013
- Kıta -6196 27.09.2013
- Kırç -6201 27.09.2013
- Kömür -6181 27.09.2013
- Kesir Ölçek -6288 27.09.2013
- Kenar Deniz -6150 27.09.2013
- Karstik Göller -6518 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -5975 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -7079 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -6272 27.09.2013
- Kırgıbayır -6830 27.09.2013
- Kapalı Havza -5991 27.09.2013
- İzobath eğrisi -6053 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -6529 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -6540 27.09.2013
- İyonosfer -6337 27.09.2013
- Jeosenklinal -6347 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -7039 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -6506 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -6550 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -6594 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -6906 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -6532 27.09.2013
- Bazalt -6345 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -6492 27.09.2013
- Boğaz-6203 27.09.2013
- Bora -6554 27.09.2013
- Basınç -6650 27.09.2013
- Boylam -5933 27.09.2013
- Boyun -6095 27.09.2013
- Bozkır -6537 27.09.2013
- Buharlaşma -6625 27.09.2013
- Buzul Gölleri -6531 27.09.2013
- Barograf -6555 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -6337 27.09.2013
- Buz Dağı -6073 27.09.2013
- Aphel -6208 27.09.2013
- Ağıl -6662 27.09.2013
- Debi -6180 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -6506 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -6157 27.09.2013
- Alizeler -6250 27.09.2013
- Altimetre -6248 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -6371 27.09.2013
- Aneroid Barometre -6275 27.09.2013
- Bankiz -6139 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -6639 27.09.2013
- Artezyen -6717 27.09.2013
- Atmosfer -6849 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -6180 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -6391 27.09.2013
- Bağıl Nem -6318 27.09.2013
- Andezit -6292 27.09.2013
- Düden -6368 27.09.2013
- Erozyon -6720 27.09.2013
- Epirojenez -6657 27.09.2013
- Enlem -5993 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -6328 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -6389 27.09.2013
- Ekliptik-6081 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -6651 27.09.2013
- Dünya -6053 27.09.2013
- Coğrafi Konum -6541 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -6187 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -7573 27.09.2013
- Don Olayı -6368 27.09.2013
- Dolin -6111 27.09.2013
- Diyorit -6232 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -6582 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -6491 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -6354 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -6185 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -6183 27.09.2013
- Çekirdek -6021 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -6349 27.09.2013
- Çizgisel Hız -6718 27.09.2013
- Dalgalar -6097 27.09.2013
- Delta -5847 27.09.2013
- Deniz -6114 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -6416 27.09.2013
- Deprem -6324 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -6295 27.09.2013
- Çökme Dolini -6231 27.09.2013
- Açık Havza -6279 27.09.2013
- Afet Bölgesi-6171 27.09.2013
- Aile Planlaması-6609 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-6256 27.09.2013
- Art Bölge-6190 27.09.2013
- Asit Yağmuru-6117 27.09.2013
- Aspir-7406 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-6167 27.09.2013
- Aerosol-6181 27.09.2013
- Azot Döngüsü-6596 27.09.2013
- Açısal Hız -6524 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-6386 27.09.2013

 

237---1523784