Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Akdeniz Bölgesinin Özellikleri -6666 05.12.2015
- Ege Bölgesinin Özellikleri -6914 05.12.2015
- 1.Marmara Bölgesinin Özellikleri -6985 05.12.2015
- Şemosfer -7067 27.09.2013
- Troposfer -7331 27.09.2013
- Traverten -7505 27.09.2013
- Traverten -7200 27.09.2013
- Toprak Haritaları -7191 27.09.2013
- Topoğrafya Haritaları -7525 27.09.2013
- Ters Alizeler (Üst Alizeler) -7401 27.09.2013
- Termik Ekvator -7272 27.09.2013
- Termik Basınç -7124 27.09.2013
- Tepe -7156 27.09.2013
- Tektonik Göller -7534 27.09.2013
- Tundra -7430 27.09.2013
- Taraça -7049 27.09.2013
- Taşküre (Litosfer) -7134 27.09.2013
- Sürekli Rüzgarlar -7198 27.09.2013
- Stratosfer -6991 27.09.2013
- Step -7081 27.09.2013
- Siyenit -7425 27.09.2013
- Siyasi ve İdari Haritalar -7070 27.09.2013
- Sirk buzulu -7017 27.09.2013
- Sırt -7079 27.09.2013
- Sıcaklık -7614 27.09.2013
- Tebeşir -6950 27.09.2013
- Yerel Saat -7768 27.09.2013
- Takke buzulu -6954 27.09.2013
- Turunçgiller (Narenciye) -7621 27.09.2013
- Zoocoğrafya-7611 27.09.2013
- Yükseklik -7571 27.09.2013
- Yörünge Düzlemi -7560 27.09.2013
- Yöre -7030 27.09.2013
- Yıldız -7106 27.09.2013
- Yayla -7635 27.09.2013
- Yarma Vadi (Boğaz) -7449 27.09.2013
- Yamaç -7016 27.09.2013
- Yağış -6890 27.09.2013
- Uvala -7219 27.09.2013
- Tsunami -7487 27.09.2013
- Yoğunlaşma -7331 27.09.2013
- Türkiye’nin Matematiksel Konumu -6771 27.09.2013
- Üçüncü Zaman (Neozoik) -7223 27.09.2013
- Vadi -7016 27.09.2013
- Vadi buzulu -7392 27.09.2013
- Volkan Konisi -7872 27.09.2013
- Volkanik Göller -7586 27.09.2013
- Volkanik Tüf -7531 27.09.2013
- Volkanizma -7302 27.09.2013
- Volkan Bacası -7193 27.09.2013
- Matematik Konum -7071 27.09.2013
- Mercan Kalkeri -7126 27.09.2013
- Menderes -7603 27.09.2013
- Mermer -7088 27.09.2013
- Mezozoik Zaman -7168 27.09.2013
- Mezra -7113 27.09.2013
- Mistral -6705 27.09.2013
- Narenciye -6939 27.09.2013
- Mutlak Nem (Varolan Nem) -6932 27.09.2013
- Nebula Teorisi -7242 27.09.2013
- Nefometre -7456 27.09.2013
- Kör (Çıkmaz) Vadi -6750 27.09.2013
- Manto -7060 27.09.2013
- Muson Ormanları -6858 27.09.2013
- Maksimum Nem (Doyma Miktarı) -7198 27.09.2013
- Mağara -6944 27.09.2013
- Litosfer -6770 27.09.2013
- Lejant -7097 27.09.2013
- Lapya -6828 27.09.2013
- Kuraklık Sınırı -6990 27.09.2013
- Kumullar -7331 27.09.2013
- Kumtaşı (Gre) -7063 27.09.2013
- Kumsal -6907 27.09.2013
- Kuaterner Zaman -7381 27.09.2013
- Krivetz-6766 27.09.2013
- Neozoik Zaman -7105 27.09.2013
- Otlak -6549 27.09.2013
- Kroki -6887 27.09.2013
- Polye -6842 27.09.2013
- Seki (Taraça) -8151 27.09.2013
- Orojenez (Dağ Oluşumu) -7670 27.09.2013
- Normal Hava Basıncı -6614 27.09.2013
- Sarkıt-Dikit -7377 27.09.2013
- Rüzgarın Frekansı (Esme Sıklığı) -7593 27.09.2013
- Rüzgar Erozyonu -6933 27.09.2013
- Rüzgar -6628 27.09.2013
- Poyraz -7061 27.09.2013
- Perihel -6690 27.09.2013
- Peneplen -8071 27.09.2013
- Plato -6695 27.09.2013
- Plan -6838 27.09.2013
- Peribacası -7212 27.09.2013
- Nüfus Haritaları -6720 27.09.2013
- Nüfus -6829 27.09.2013
- Projeksiyon -7113 27.09.2013
- Nüfus Artış Hızı -7195 27.09.2013
- Paleozoik Zaman -6466 27.09.2013
- Nüfus Yoğunluğu -7330 27.09.2013
- Obruk -6951 27.09.2013
- Obsidyen (Volkan Camı) -6809 27.09.2013
- Okyanus -6658 27.09.2013
- Ormanaltı Florası -6746 27.09.2013
- Özel Konum -7117 27.09.2013
- Orografik Yağışlar -6779 27.09.2013
- Örtü buzulu -6957 27.09.2013
- Heyelan -7065 27.09.2013
- Göçler -6853 27.09.2013
- Grafik Ölçek -6838 27.09.2013
- Granit -6933 27.09.2013
- Günberi (Perihel) -6807 27.09.2013
- Günöte (Aphel) -7661 27.09.2013
- Harita -6870 27.09.2013
- Hipsografik Eğri -6477 27.09.2013
- Harita Ölçeği -7038 27.09.2013
- Gnays -6822 27.09.2013
- Hidrografya Haritaları -7577 27.09.2013
- Işıma -6670 27.09.2013
- İç Deniz -6689 27.09.2013
- Erime Dolini -7101 27.09.2013
- Harita Anahtarı (Lejant) -7230 27.09.2013
- Gel – Git -6900 27.09.2013
- Gayzer -6964 27.09.2013
- Galeri Ormanları -6728 27.09.2013
- Fosil -7150 27.09.2013
- Fiziki Haritalar -6886 27.09.2013
- Filat -7004 27.09.2013
- Fay aynası -6884 27.09.2013
- Fay açısı -7375 27.09.2013
- Falez (Yalıyar) -7436 27.09.2013
- Etezien -6727 27.09.2013
- Eş yükselti Eğrisi -6541 27.09.2013
- Eş Aralık -6225 27.09.2013
- Kaynak -6797 27.09.2013
- İklim -7053 27.09.2013
- Eş derinlik eğrisi -6949 27.09.2013
- Kırağı -6718 27.09.2013
- İlkel Zaman -6547 27.09.2013
- Karayel -6704 27.09.2013
- Konveksiyonel Yağış -6978 27.09.2013
- Kiltaşı (Şist) -7233 27.09.2013
- Kıta Yamacı -6974 27.09.2013
- Kıta Sahanlığı -9571 27.09.2013
- Kıta Platformu -6577 27.09.2013
- Kıta -6771 27.09.2013
- Kırç -6780 27.09.2013
- Kömür -6758 27.09.2013
- Kesir Ölçek -6921 27.09.2013
- Kenar Deniz -6747 27.09.2013
- Karstik Göller -7170 27.09.2013
- Karaların Ortalama Yüksekliği -6481 27.09.2013
- İzoterm Haritaları -7750 27.09.2013
- İkinci Zaman (Mezozoik) -6881 27.09.2013
- Kırgıbayır -7502 27.09.2013
- Kapalı Havza -6511 27.09.2013
- İzobath eğrisi -6634 27.09.2013
- İndirgenmiş Sıcaklık -7212 27.09.2013
- İzohips (Eş yükselti) Eğrisi -7136 27.09.2013
- İyonosfer -6900 27.09.2013
- Jeosenklinal -6951 27.09.2013
- Jeomorfoloji Haritaları -7757 27.09.2013
- Jeoterm Basamağı -7171 27.09.2013
- Jips (Alçıtaşı) -7099 27.09.2013
- Kalker (Kireçtaşı) -7214 27.09.2013
- Kant-Laplace teorisi -7589 27.09.2013
- İzohips Aralığı (Eş Aralık) -7155 27.09.2013
- Bazalt -6938 27.09.2013
- Birinci Zaman (Paleozoik) -7105 27.09.2013
- Boğaz-6778 27.09.2013
- Bora -7130 27.09.2013
- Basınç -7278 27.09.2013
- Boylam -6437 27.09.2013
- Boyun -6680 27.09.2013
- Bozkır -7253 27.09.2013
- Buharlaşma -7330 27.09.2013
- Buzul Gölleri -7118 27.09.2013
- Barograf -7171 27.09.2013
- Coğrafi Bölge -6932 27.09.2013
- Buz Dağı -6635 27.09.2013
- Aphel -6796 27.09.2013
- Ağıl -7311 27.09.2013
- Debi -6757 27.09.2013
- Akarsu Akımı (Debisi) -7119 27.09.2013
- Coğrafi Bölüm -6707 27.09.2013
- Alizeler -6849 27.09.2013
- Altimetre -6836 27.09.2013
- Akarsu Rejimi -6939 27.09.2013
- Aneroid Barometre -6859 27.09.2013
- Bankiz -6740 27.09.2013
- Araziden Yararlanma Haritaları -7245 27.09.2013
- Artezyen -7379 27.09.2013
- Atmosfer -7540 27.09.2013
- Atmosfer Basıncı -6773 27.09.2013
- Aysberg (Buz dağı) -7004 27.09.2013
- Bağıl Nem -6896 27.09.2013
- Andezit -6902 27.09.2013
- Düden -6948 27.09.2013
- Erozyon -7297 27.09.2013
- Epirojenez -7342 27.09.2013
- Enlem -6553 27.09.2013
- Eksosfer (Jeokronyum) -6975 27.09.2013
- Ekonomi Haritaları -6976 27.09.2013
- Ekliptik-6602 27.09.2013
- Dağ Oluşumu -7298 27.09.2013
- Dünya -6573 27.09.2013
- Coğrafi Konum -7150 27.09.2013
- Duvar ve Atlas Haritaları -6761 27.09.2013
- Dördüncü Zaman (Kuaterner) -8267 27.09.2013
- Don Olayı -6972 27.09.2013
- Dolin -6646 27.09.2013
- Diyorit -6830 27.09.2013
- Çakıltaşı (Konglomera) -7212 27.09.2013
- Dünyanın Yıllık Hareketi -7190 27.09.2013
- Cıvalı Barometre -6930 27.09.2013
- Derin Deniz Platformu -6699 27.09.2013
- Çakmaktaşı (Silex) -6758 27.09.2013
- Çekirdek -6609 27.09.2013
- Çizgi (grafik) Ölçek -6894 27.09.2013
- Çizgisel Hız -7417 27.09.2013
- Dalgalar -6690 27.09.2013
- Delta -6371 27.09.2013
- Deniz -6698 27.09.2013
- Denizlerin Ortalama Derinliği -7118 27.09.2013
- Deprem -6879 27.09.2013
- Derin Deniz Çukurları -6880 27.09.2013
- Çökme Dolini -6799 27.09.2013
- Açık Havza -6852 27.09.2013
- Afet Bölgesi-6773 27.09.2013
- Aile Planlaması-7219 27.09.2013
- Alternatif Kaynak-6840 27.09.2013
- Art Bölge-6735 27.09.2013
- Asit Yağmuru-6690 27.09.2013
- Aspir-8133 27.09.2013
- Aşırı Nüfus-6729 27.09.2013
- Aerosol-6747 27.09.2013
- Azot Döngüsü-7242 27.09.2013
- Açısal Hız -7147 27.09.2013
- Ayrıştırıcılar-7001 27.09.2013

 

237---1672536